Избраха Мария Динева в ръководството на НСОРБ

Председателят на Общинския съвет в Стара Загора Мария Динева бе избрана за зам.-председател на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Това се случи по време на първото за този мандат заседание на комисията, което се провежда в София. За председател беше избран Владимир Георгиев – кмет на община Самоков. Сред членовете на Комисията са и зам.-кметовете на Община Стара Загора Милена Желева и Красимира Чахова.

Една от важните функции експертно-консултативния орган на Сдружението е генериране на ефективни идеи за развитие и усъвършенстване на законовата рамка на местната власт и формиране на ясна перспектива за развитие и задълбочаване на взаимодействието между институциите. Основната тема, която беше разисквана по време на заседанието беше децентрализацията на общините. По време на обсъждането стана ясно, че предстои подготовка и приемане на нова Програма за децентрализация за периода 2020-2025 година.

Заседанието беше открито от зам.-председателя на Народното събрание Емил Христов, който фокусира вниманието на кметовете, председатели на общински съвети и експерти от местните администрации върху два от ключовите въпроси, които са важни за ЕС днес и които имат своето национално измерение – Европа на регионите или Европа на силните държави. Дилемата повече държава или децентрализация очертава два от аспектите на задълбочена дискусия, която предстои както в обществото, така и в работата на Постоянните комисии на НСОРБ.

Членове на експертно-консултативния орган на Сдружението са 115 представители на 85 общини.

Павлина Дудева


#