До 12:00 ч. на 15 юли 2020 г. е записването на студентите в Тракийски университет

Във всички факултети и звена на Тракийски университет тече записване на новоприети студенти при първо класиране. Те се записват в основното звено – факултет/филиал/колеж, където са приети.

При записването си новоприетите студенти представят следните документи: диплома за завършено средно образование (оригинал); шест снимки с формат 3/4 (см); комплект документи за новоприети студенти (по образец), който се закупува на място; лична карта, която след проверка се връща; квитанция за платена семестриална такса за обучение.

Срокът за записване на новоприетите при първо класиране е до 15 юли до 12 ч.

Пропусналите срока за записване губят спечеленото при класирането място.

Надя Лилова