Първите осмокласници вече се записаха в желаните училища

На 13 юли 2020 г. излязоха резултатите от първия етап на класиране за прием на ученици в осми клас в училищата на област Стара Загора, съобщи за медията ни Татяна Димитрова, началник на Регионално управление на образованието (РУО). Започна и записването на приетите ученици, което продължава до 16 юли 2020 г. включително. Записването става в училището, в което ученикът е приет.

Създадена е организация, ако има карантинирани родители и ученици и не могат да напуснат, за да запишат децата си, могат да изпратят документите и декларация че са карантинирани сканирани, а след карантината да отидат на място в училището, за да представят оригиналите на документите.

Необходимите документи при записване са заявление до директора на училището, оригинала на Свидетелството за завършено основно образование и оригинала на медицинско свидетелство от общопрактикуващ лекар за учениците, които ще учат в професионалните гимназии или в средните училища с професионални паралелки.

Учениците, които са по първо желание би трябвало да се запишат в определения срок, в противен случай отпадат от класирането.

Учениците, които са приети по второ и следващо желание имат два варианта. Да се запишат в училището, в което са приети или в срок до 16 юли т.г. подават заявление в желаното училище за второ класиране. При него има възможност да излязат на по-предно място за класиране.

За трето класиране ще участват всички ученици за незаетите места. Тогава могат да пренареждат желанията си за обявените свободни места.

За второ класиране участват автоматично, без подаване на заявление, учениците които никъде не са класирани, тъй като има някои от тях, които са написали само по едно или две желания, но балът им не достига. Ако пак не са класирани, на трето класиране следва да разместят желанията си. Препоръките на г-жа Татяна Димитрова е да се пишат максимален брой желания, за да могат да участват в класирането.

Началникът на РУО със задоволство коментира, че тази година не се е наложило да закрие нито една паралелка, както това е станало през миналите години. Всички осмокласници са разпределени в паралелките и се очаква те да се запишат.

На сайта на Регионално управление на образованието е поместена справка към 13 юли 2020 г. за минимален и максимален бал на паралелките в различните училища. Максималният брой точки е 500.

Росица Ранчева