В модерното агростопанство на с. Устина се обучават студентите от Тракийски университет

Студентите от Аграрния факултет на Тракийски университет се обучават в най-модерните ферми в страната, каквото е агростопанството в родопското село Устина.

Стопанството развива разновидна дейност и затова позволява на всички специалности от Аграрен факултет да водят практическите си занятия на място и да се обучават технологично в най-модерното земеделие. Това стопанство е една от най-добрите производствени бази, в която студентите провеждат летните си практики и преддипломни стажове, както и изнесени форми на обучение.

То разполага с модерна козевъдна ферма – най-голямата иновативна ферма за породата Боер в Европа. Разполага и с: лаборатория за анализ на качеството на семенната течност за изкуствено осеменяване; автопарк с машини; изкуствен сладководен басейн, в който се отглежда риба за спортен риболов; лозови масиви и винарна за производство на вино; колекционерско стадо с декоративни кокошки, токачки, пауни, фазани, пъдпъдъци.

В стопанството студентите от специалност зооинженерство се запознават с технологичните процеси в иновативната козевъдна ферма, в която се отглеждат кози от френската порода Боер (единствената порода кози, селекционирана за месо). Месото е диетично и деликатесно и се търси на световните пазари, като в САЩ цената на 1кг достига до 40 долара.

Животните се отглеждат пасищно, като в близост до фермата има над 150 декара високопродуктивни пасища, а по иновативна технология в системата ТРЕВОМАТ се произвежда свежа трева за козите и през зимата.

Студентите по Агрономство се обучават в лозовите и лавандуловите масиви, а по Аграрно инженерство имат достъп до най-модерната техника в автопарка със селскостопански машини в стопанството.

Студентите по Рибовъдство и аквакултури се обучават в рибарника, където се отглежда риба за спортен риболов, както и в рибовъдната ферма в Йоаким Груево.

Козевъдната ферма е изградена по технологичен проект на декана на Аграрния факултет на Тракийски университет доц. д-р Димитър Панайотов.

Надя Лилова