Поморийско езеро – във фокуса на обучението на доброволците на Спасителния център

През отминалата седмица Поморие бе център на обучението на студентите от Тракийския университет, доброволци в Спасителния център на Зелени Балкани.

Първата спирка на младежите в крайморския град бе участието им в работна среща „Замърсяване на Поморийско езеро с отпадъци“, организирана от Зелени Балкани, в рамките на Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ (ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020)“. По време на участието си в срещата студентите се запознаха със значимостта на влажните зони и в частност Поморийско езеро, степента на проблема със замърсяването с отпадъци и картираните нерегламентирани сметища в района на лагуната, влиянието на морските течения за отлагането на отпадъците по крайбрежието, пилотно проучване и първи резултати от изследване съдържанието на микропластмаси във водите на Поморийско езеро, както и дейности и цели на други проекти на същата тематика.

Следобед нашите доброволци посетиха и самото Поморийско езеро, а в Посетителския център на Зелени Балкани, намиращ се на самия му бряг се запознаха с богатото птиче разнообразие на влажната зона, което имаха възможност да наблюдават директно, посредством зрителни тръби и бинокли. Нашият гид им разказа за проблемите на езерото, а също така и интересни моменти от над 20 годишната работата на организацията ни там.

Информацията и снимките са предоставени от СНЦ „Зелени Балкани“.