Проф. Живка Овчарова посети Тракийски университет 

По покана на ректора на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков на 3 юли 2020 г. драг гост на висшето учебно заведение беше проф. Живка Овчарова. Поводът е предстояща съвместна дейност, свързана с лабораторията за виртуална реалност, с която ще работи университетът.

Проф. Овчарова е директор на Изследователския институт по информатика в Карлсруе. Наскоро е обявена за една от 25-те лидерки на дигиталното бъдеще в Германия. Тя сподели, че наблюдава бързото развитие на Тракийски университет и е впечатлена от потенциала на възможностите, които има учебното заведение:

Тракийски университет се развива много бързо и много прогресивно през последните месеци. Сега получих информация, че е на 7-мо място в списъка на изследователските университети в България, което е много високо постижение, сподели проф. Овчарова.- Това, което ме впечатлява в Тракийския университет е многообразието. Той не е силен само в едно направление. Тук има съчетание на дисциплини, които са важни за бъдещето, не само на България, но изцяло на човечеството, тъй като са свързани с нови форми на отглеждане на животни, с медицина. Тоест с много неща, които са свързани с човека, с живота, а не само с роботи и с техника. Всичко това трябва да бъде  погледнато от перспективата на дигитализацията: какви модерни технологии могат да се въведат в животновъдство и в медицината, за да могат да се оптимизират точно жизнените цикли, а не да се работи само по технологични направления. Това, което разбрах е, че университетът ще се концентрира много силно в компютърни технологии и телекомуникации, което дава прекрасна възможност да се свържат  традициите и силата на този университет“.

          Съвместната дейност вече започна. Проф. Овчарова осигури на Тракийски университет двама утвърдени специалисти, които ще работят в лабораторията за виртуална реалност: „Ние ще работим заедно с Тракийския университет в направления, които са свързани с дигитализация, с виртуално представяне, с използване на виртуалната реалност.  Това е нова  дисциплина за университета. Тя ще даде възможност виртуалната реалност, като нова технология и начин на работа и на мислене, да се въведе в традиционно силните дисциплини- животновъдството и медицината, за да могат те да получат конкретна помощ за модернизирането си. Дигитализацията е много общо понятие. Винаги трябва да се знае за какви технологии става въпрос и виртуалната реалност може да помогне да се представят нови сценарии, нови форми на отглеждане на животни и всичко, което е свързано с иновационните технологии.

Хората, които ще работят в лабораторията за виртуална реалност са Виктор  Хефнер, който е физик и Полина Хефнер – информатик. Те работят от десет години в института в Карлсруе. Започнаха като студенти и след това получиха асистентски позиции. Виктор вече защити неговата дисертация, а Полина е пред защита на  нейната дисертация.  И двамата са утвърдени специалисти, които познават технологиите в дълбочина и тяхното приложение в най-различни дисциплини.  За да може човек да работи оперативно с виртуална реалност, трябва да познава не само софтуер и хардуер, а и методологията, как се използват те. Точно в това е тяхната сила. Двамата владеят тази методология. В допълнение към това Полина разви много важна методология за обучение с виртуална реалност, не само за обучение, но и за работа с виртуална реалност. Това, което двамата носят в университета са практически умения и в хардуера, и в софтуера, в методологията за обучение за научноизследователска работа и иновация“- обясни проф. Живка Овчарова

Надя Лилова