Министър Красимир Вълчев:“Стара Загора има шанс да стане център за развитие на информационните технологии“

На 26 юни 2020 г. в Тракийски университет (ТрУ) Стара Загора се проведе работна среща на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров и неговия заместник по образованието Иванка Сотирова, областния управител Гергана Микова, Мария Бойчева и Стефан Шоселов от Управителния съвет на Клуба на работодателите с ректорското ръководство и деканите на висшето училище. Целта на форума бе свързана с реализирането на новоразкритите 8 нови специалности, в интерес на местния, регионален и национален бизнес.

Тракийският университет откри 8 нови специалности, от които 4 са в IT-сектора, – докладва ректорът доц. д-р Добри Ярков.- На 24-ти юни т.г. Академичният съвет прие учебните планове на три нови бакалавърски програми – „Софтуерно инженерство“, „Информационни технологии, компютърни системи и комуникации“, „Информационни технологии в икономиката и управлението. На 30 юни пристига акредитационната комисия за специалността „Помощник фармацевт“. Другите нови специалности са „Агроном – етерично-маслени култури“, „Местни финанси“ и „Медицинска козметика“. Стартирахме с осем нови специалности, които са консултирани и търсени от бизнеса и те ще бъдат в помощ на икономиката на региона и на България.

Вече имаме близо 20 акредитирани направления във всички сфери на живота. Предстои да въведем дисциплините „Телемедицина“ и „Телеветеринарна медицина“ още от тази учебна година. За целта купихме от Германия лаборатория за виртуална реалност. Благодарение на кмета Живко Тодоров, разполагаме с необходимото помещение в абсолютния център на града и започваме ремонтни дейности на залата.

Надявам, че още от есента ще заработи. Особено важно е, че са осигурени и специалисти, които не само ще работят в лабораторията, но и ще обучават нови кадри.

Всички тези  инвестиции не са само за нас, за научната и учебната работа, а и използвайки капацитета на университета, да бъдем в максимална помощ на общината, на областта и държавата с подготовката на кадри и в други сектори“, каза доц. Ярков. Той заяви, че Тракийският университет подкрепя и ще продължи да подкрепя политиката на Министерство на образованието и науката, ще бъде в подкрепа и на местната власт. Университетът първи в България сключи пилотния договор за сътрудничество на Министерство на образованието с Професионална гимназия „Пейо Яворов от град Гоце Делчев, както и договори с новата Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи и ППМГ „Гео Милев“- Стара Загора.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев поздрави ректорското ръководство затова, че политиката на образование в ТрУ е в синхрон с новите изисквания за висше образование: „Радвам се да съм тук и да чуя стореното от ректора на Тракийски университет. Много са нещата, които трябва да се случват и които трябва да направим, въпреки че много са направени от ректорското ръководство до момента. Ние като държава искаме да постигнем полицентричен модел на развитие на най-големите градове, сред които и Стара Загора трябва да бъде център на развитие, заедно с Казанлък. Така ще имаме висши училища, които допринасят за развитие на регионите, да участват в основните инициативи на общината, да имат добро взаимодействие с местната власт. Това, което констатирам с удоволствие е, че тук това е факт. Благодаря на господин Тодоров за подкрепата, която оказва на системата на образованието и в частност на Тракийски университет, защото тя е много важна в следващите години. Всички специалности ще изискват интердисциплинарни умения, повече интегрални знания и компетентности, стопанските и аграрните науки ще бъдат тясно свързани с информационните технологии. Новият проект на стратегия се състои точно в това – преплитане на компетентности и профили, много по-голяма интегралност и по-широки бакалавърски програми на база с възможност за надграждане в посока магистърски програми. Това се утвърждава в международен план като модел, защото днешните студенти ще сменят професии и ще трябва да учат през целия живот.“

Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров изрази удовлетвореност затова , че дейността на университета е пряко свързана със задържането на младите хора в града: „За мен е голяма чест да присъствам на тази среща. Искам да поздравя министър Вълчев, че е тук и подкрепя Тракийски университет. Искам да поздравя и ръководството на Тракийския университет, което е много активно и наистина с целия екип, с който разполага от няколко месеца много активно влезе в ролята на онзи инструмент, който трябва да задържи и да привлече младите хора в Стара Загора. Това е много важно за нашия град за развитието на образованието в Стара Загора, защото са се  променили много, както пазарът, така и изискванията за образованието през последните години. Това, което всички трябва да направим е да се адаптираме. И аз съм изключително удовлетворен, че в лицето на преподавателите, на хората, които работят в Тракийски университет, ние имаме едно доста адаптивно висше учебно заведение. Имаме хора, които мислят за града си, за перспективата и за развитието на младите хора. Ръководството на Тракийски университет се справя прекрасно с онова, което хората очакват – има набелязани задачи, в които градът реално го има като перспектива. Радвам се, че бизнесът е тук в залата, Областният управител е тук. С  подкрепата на министър Вълчев, Стара Загора ще бъде добра среда за развитие. Така ние можем да правим повече наука и повече да залагаме на технологиите и иновациите. Така ще бъдем и адекватни на перспективите, които предстоят в региона. Като пример за това е бъдещата трансформация от въглища  към нов тип икономика, която така или иначе предстои, дали ще е след 10 ,15 или 20 години, университет ще играе ключова роля в този процес“, каза градоначалникът.

Стефан Шоселов също поздрави ректорското ръководство за активността и положителните промени, като им гарантира пълна подкрепа в бъдещите начинания.

На срещата са дискутирани още актуални теми и проблеми на висшето образование в различните области и научни направления.

Срещата днес бе крайната фаза на всичко, което сме работили в последните месеци, обобщи на пресконференция Живко Тодоров. Благодаря на министър Вълчев за подкрепата за създаването на Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи. Отдавна бизнесът искаше такова училище. Радвам се, че институциите в Стара Загора са обединени, защото това е начин да запазим младите хора, това е начин да има регионална икономика“.

Министърът дълго и подробно обяснява за предстоящата ера на дигиталните компетентности и бързите стъпки, които трябва да се предприемат. Времето за самодостатъчност на българските висши училища е свършило, както и времето на екстензивното разрастване, на масовизацията му  конкуренция чрез занижаване на критериите. Сега е време на мрежовия подход, както у нас, така и в Европа. Чрез участие в европейската университетска мрежа, студентите ще получават европейски дипломи.

Според министър Вълчев симбиозата между висше училище и гимназия е успешен модел. В това отношение Тракийски университет е добър пример за подражание.

На журналистически въпроси за начина на бъдещото образование, Вълчев каза:

Нашето категорично желание е учебната година да започне присъствено, а електронното обучение да остане аварийна алтернатива. То не може да бъде заместител за началното обучение, както и за обучението за уязвимите групи…

Студентите трябва да учат повече, ако искаме да бъдат по-добри специалисти. Те трябва да бъдат провокирани от преподавателите за четат и да знаят повече. Това се отнася и за учениците. Живеем в информационна среда с много източници на информация,а  не се очаква само  от преподавателя информация. Преподавателят трябва да ги провокира да учат. Висшето училище трябва да  накара студентите да учат ежедневно, а не скоростно от изпит на изпит. По-голям дял трябва да има текущият контрол в оценяването. Всяка седмица трябва да работят проекти, да им бъде възложено по няколко книги да четат. Голяма част от възлагането да става чрез електронни платформи, т.е. чрез електронно обучение, което не замества присъственото.То трябва да го допълва по електронен начин“.

Министър Вълчев препоръча да се използва електронната образователна платформа.

Относно застаряващото учителство Вълчев съобщи, че средно годишно в страната  се пенсионират около 4500 учители. За компенсиране на тази голяма бройка е повишен приемът в педагогическите специалности. Отраден факт е, че кандидатстудентите са с много по-висок бал от предходните години. Студентите, които се подготвят за учители по дефицитни специалности като физика, химия, математика и пр. ще получават по 100 лева месечно. По 8 направления – математика, химия, физика и т.н. обучението ще е безплатно. Предстоят и по-мащабни инвестиции за ремонтиране на общежитията.

Ректорът доц.д-р Добри Ярков заяви, че „Тракийският университет има своето място в Националната карта на висшето образование и в региона, а за международната му популярност, ще говорим по-нататък. Това, че имаме студенти от 48 държави, не означава че сме безизвестни.

По отношение на новите специалности, които са изцяло в IT– сектора, учебните планове са подготвени заедно с експерти от Техническия университет София и от БАН. Успяхме да стиковаме катедрата по „Информатика и математика“ в пълен състав. Привлякохме професори, доценти, асистенти и доктори на науката от София. В същото време привличаме млади преподаватели за асистенти. Търсим старозагорци или от региона, които са завършили в Англия, Германия, Холандия, Франция, САЩ., които да преподават последната дума на науката, знания получени в известните университети. С всичко което правим, вървим към мултидисциплинарност, включително и хибридни специалности, навсякъде във всички наши 20 професионални направления. Ние покриваме почти всички области на висшето образование, каза доц. Ярков. – Има нужда от IT-специалисти и то във всички сектори. Ние ще надграждаме и в тесни магистърски програми – за медицината и ветеринарната медицина, за животновъдството, за агрономията и т.н. Това е само началото.

Във връзка с промените в Закона за висшето образование, ние първи в България сключихме договори с двете старозагорски математически гимназии. След 3-4 години ще има вече завършили ученици, които да можем да мотивираме да останат да учат в Тракийски университет“.

Доц. Ярков съобщи, че 2020 г. е уникална за висшето образование и в частност за Тракийски университет. Той е сигурен, че държавният план прием за бакалаври, магистри и докторанти от 1701 човека ще бъде изпълнен. Засега кандидатстудентската кампания върви много добре. Има голям интерес към новите специалности. Кандидатстуденстската кампания ще продължи да се провежда, както и досега, само в електронна среда. Досега са проведени над 10 предварителни кандидатстудентски изпити, изцяло онлайн, с близо 1700 кандидати. За първи път в България е приет нов курс за прием на студенти от англоговорящи специалности – медицина и ветеринарна медицина. Изпитът също е онлайн. Кандидатстудентите са от Обединеното кралство, Гърция, Кипър, САЩ, Канада, Финландия, Индия, Пакистан и др. Освен това се изисква и мотивационно писмо, т.е. европейски формат за прием на студенти. Още тази година ще бъдат въведени най-новите технологии в медицината и ветеринарната медицина, като се стартира с „Телемедицина“ и „Телеветеринарна медицина“.

Надя Лилова

Росица Ранчева