Избран е идейният проект за многофункционална спортна зала на Стара Загора

На 24 юни 2020 г. в салона на Културен център Стара Загора бяха изложени 13 проекти, участващи в „Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I, КВ.334А, по плана на гр. Стара Загора“. По направеното задание от Община Стара Загора „пpoeĸтнитe peшeния тpябва дa пpeдлoжaт cъздaвaнe нa ycтoйчивa, фyнĸциoнaлнo пpигoднa и мoдepнa apxитeĸтypнa cpeдa, c плacтичнo фacaднo peшeниe, yниĸaлeн apxитeĸтypeн oбpaз и интepиop, както и зaдължитeлнo интeгpиpaнe нa cпopтнaтa зaлa c пapĸa и oĸoлнoтo зacтpoявaнe – ĸaтo oбeм, гpaдoycтpoйcтвeнo peшeниe и впиcвaнe нa cгpaдaтa в дeнивeлaциятa нa тepeнa“.

Идейният проект на Архитектурно студио „Атек ВД“ – София за новата многофункционална и спортна зала в старозагорския парк „Артилерийски“ събра най-много точки -88.61 сред останалите 12 претенденти и спечели първо място в обявения конкурс . На второ място с 84.71 точки е проектът на „Тилев архитекти“ ООД – София, а на трето – проектът на „АТМ“ ЕООД – София с 83.79 точки. Решението е на авторитетно жури с председател проф. д-р инж. Иван Марков – ректор на Университет по архитектура, строителство и геодезия, София и членове проф. д-р арх. Иван Данов – ръководител катедра „Жилищни сгради“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия, проф. д.н. арх. Бойко Кадинов – представител на Камара на архитектите в България, ръководител на катедра „Обществени сгради“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия, арх. Божидар Хинков – представител на Съюза на архитектите в България, Красимира Чахова – заместник кмет „Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности“ в Община Стара Загора, арх. Виктория Грозева – главен архитект на Община Стара Загора и Мария Боянова –  началник отдел „Обществени поръчки“.

Проектът-победител бе представен от ръководителя на студио „Атек ВД“ – проф. арх. Валери Иванов от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Той се обърна към присъстващите в залата на Културния център с думите:

Ще се обърна към Вас не като колеги, а като приятели. Защото приятели изразява една ценностна общност. А нашата обща ценност е един още по-красив, по- енигматичен, по – емблематичен, по-загадъчен може би, по-значим какъвто е великолепният град Стара Загора.

Екипът, с който работихме е арх. Калоян Колев – главен проектант в частта „Архитектура“, инж. Цветан Георгиев и инж. Николай Минев – по конструктивната част.

Бих искал да благодаря ръководството на Стара Загора, че при тези трудни за страната условия, създаде възможност за великолепен конкурс. Бих искал да поздравя ръководството на Стара Загора, че е създало великолепен документ – задание за проектиране, който позволява изграждането на един комплексен, многофункционален център. Благодаря и поздравявам и журито от тези висококвалифицирани и компетентни хора, които са успели да оценят и анализират представените проекти, всеки от които има своето достойнство да бъде класиран на първо място.“ – каза проф. Валери Иванов.

Той поздрави и всички участници в конкурса, които са представили прекрасни конкурсни проекти. В този контекст професорът предложи на Община Стара Загора да направи книжно издание с всички 13 разработки, тъй като те имат и своите теоритични достойнства.

Проф. Валери Иванов съобщи, че проектът има много задълбочено, комплексно , градоустройствено и архитектурно проучване. В градоустройствено отношение се вписва оптимално в деликатната среда, хармонизирайки със спецификата на движението в изградения парк. Стремежът е бил да не е основна доминанта, а да се ситуира в средата.

Дълбоко сме убедени, че с тази разработка, ние ще се впишем деликатно и естествено в създадената градоустройствена среда“- заяви проф. Иванов. -Тъй като град като Стара Загора заслужава една символна сграда, ние сме се опитали да обвържем характера на обемно – пространственото решение със специфични характеристики на средата – близко разположеният Балкан, традициите на града, датиращи от предримско време, да противопоставим нашата сграда по хармоничен начин на изключително характерната правоъгълна улична мрежа на града. Така постигаме символика, емблематичност и знаковост.

Във функционално отношение сме се постарали да създадем комплексен център, в който има множество функции, които могат да обогатят не само локалното пространство , не само градската среда, а и целия регион. Заданието предполага комплексен обслужващ център с акцент върху спорта, който да функционира денонощно, който да обогати обслужването на територията, който да стане знаков, който да създаде предпоставка за финансова самоиздръжка, тъй като това е сериозен проблем на съвременните спортни съоръжения.

Нашият проект предлага и възможността да се създаде бъдещ план за управление на сградата с необходимите аргументи и предпоставки, организационни, финансови и кадрови условия, за неговата оптимална експлоатация в условията на финансова независимост. Т.е. сградата да не бъде във финансова тежест на Община Стара Загора. Напротив, освен комплексен, обслужващ, развлекателен, атрактивен и спортен център да се превърне и в печелившо предприятие.

Считам, че нашият проект предоставя в текстовата си част изследвания, анализи и възможности, които доказват неговата и икономическа и социална целесъобразност.

Сигурен съм, че това ще бъде значима, интересна и функционална сграда и ще има не само местно, но регионално и национално значение“ – каза проф. Валери Иванов.

Арх. Калоян Колев направи допълнителни уточнения за многофункционалната сграда. Ще бъде на пет нива. На първите две нива – подземни, са разположени паркингите.

Тъй като сме притиснати от размера на терена, принудени сме да развием сградата във височина, обясни арх. Колев. – На долното ниво е разположен супермаркета, който е с площ около 1 дка, със склад, възможност за зареждане през подземния паркинг и т.н. На нивото над паркинга се разполагат основните входни фоайета към залата и малките търговски обекти, достъпни през предвидения обходен пасаж. На това ниво са реализирани входовете за спортисти и журналисти. От това основно входно фоайе има достъп до основната чаша на залата, където се случва „магията“.

Залата е многофункционална с възможност за провеждане на всичи видове индивидуални и колективни спортове – волейбол и баскетбол, хамбал и спортна гимнастика, художествена гимнастика и т.н. Тук ще се провеждат изложения, концерти, балове и пр. Осигурена е минимална светла височина от 12.5 м. до аудиовизуалния куб, който е разположен в центъра на залата. От задната страна, между зоните за журналисти и спортисти, е разположена тренировъчна зала с максимален капацитет, с допълнителни трибуни с 300 места. Голямата зала е с капацитет 5200 седящи места и с възможност за допълнителни 600 места, разположени на игрището. Около 1000 бр. са мобилните трибуни в основната зала. Те дават възможност при необходимост да се намали капацитетът на залата“.

От тук насетне следва реализация на идейния проект от екипа. Проектирането на техническия и работен проект се очаква да бъда в рамките на 6-7 месеца. Работната фаза продължава през целия период на строителството.

Индикативната стойност за изграждането на многофункционалната спортна зала в парк „Артилерийски“ е около 25 млн лева. 4.5 млн лева вече отпусна държавата още в края на миналата година.

Паричната награда за класирания на първо място е 20 000 лв.; на второ място – 10 000 лв.; на трето място – 5000 лв.

Росица Ранчева