20 чуждестранни граждани завършват Центъра за езиково обучение за чужденци в ТрУ

20 чуждестранни граждани завършват Центъра за езиково обучение за чужденци в Тракийски университет – Стара Загора. До момента те положиха успешно изпити онлайн по български език и химия, а на 26-ти юни ще защитават познанията си на български по биология.

Те са от държавите Украйна, Кипър, Гърция и Турция, a 9-месечният им курс на обучение включва 748 часа по български език, 120 по химия и 120 по биология.

Изпитите по биология и химия са писмени, по български се явяват на писмен и устен.

Съобразно епидемичната обстановка, всички изпити се държат онлайн, като за целта са осигурени квестори, а чуждестранните кандидат-студенти са си по родните си места

Успешно издържалите изпитите могат да използват оценките си за вход към различните специалности в Тракийски университет, като изключение правят само тези, които са граждани на Европейски съюз и ще кандидатстват медицина, те са задължени да се явят на кандидатстудентски изпити.

Според документите, които са подали за кандидатстудентски прием част от завършилите Центъра за езиково обучение за чужденци са се насочили към Аграрния факултет в специалностите „Агрономство“ и „Рибовъдство и аквакултури“, други към медицинските специалности и ветеринарната медицина.

Центърът за езиково обучение на чужденци провежда езикова и специализирана подготовка на чужди граждани, които желаят да станат студенти в Тракийския университет или в друг български университет. Обучението изцяло е съобразено с българските държавни изисквания.

Продължителността на обучението е 9 месеца (от началото на месец октомври до края на месец юни). Обучението се провежда по специално разработена система с набор от учебни помагала и завършва с полагане на изпит, след което лицата получават Свидетелство за владеене на български език.