Учители от ПГЕ „Джон Атанасов“ разработват учебните програми за всички професионални гимназии в страната

Години наред учители по професионална подготовка от Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“Стара Загора участват в разработването на учебни планове и програми в професионалните направления „Компютърни науки“ и „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“, по които се обучават учениците от всички професионални гимназии в страната.

Дирекция „Професионално образование и обучение“ на Министерство на образованието и науката (МОН) оценява експертността и опита на учителите и включва преподаватели да участват и в разработването на учебни планове и програми за обучението чрез работа (дуално обучение).

Натрупаният опит и обективната оценка на обучението по професионална подготовка, дава възможност на екип от учители от ПГЕ да разработи учебни планове и програми за специалности “Програмно осигуряване“, „Системно програмиране“, „Приложно програмиране“ от професионално направление „Компютърни науки“.

Основните програми за специфична професионална подготовка за специалности „Компютърна техника и технологии“ и „Компютърни мрежи“ са разработени от преподавателите на ПГЕ „Джон Атанасов“.

През 2020 г. ще бъдат изготвени останалите програми за специфична професионална подготовка за професия „Техник на компютърни системи“.

Инж. Златка Станчева