Правилник за постъпване в детски ясли ще обсъждат старозагорските съветници

48 предложения съдържа дневният ред на Общинския съвет в Стара Загора за редовното юнско заседание, което ще се проведе на 25 юни от 9:00 часа в зала „П.Р.Славейков“.Това стана ясно по време на проведения днес председателски съвет.
Съветниците ще гласуват на първо четете Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на Община Стара Загора. На второ четене ще бъде подложен и проектът на „Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община Стара Загора“.

Местният парламент ще вземе решение за провеждане на конкурси за избор на управители на две общински дружества- „Мересев“ и „Обредни дейности“. В дневния ред влиза още утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, с цел подобряването на системата на обществения транспорт чрез оптимизиране на автобусни линии.

Съветниците ще гласуват даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ към МТСП с проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.

Павлина Дудева