627 отлични оценки и 259 двойки имат старозагорските зрелостници на ДЗИ

Резултатите от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) бяха публикувани още на 12 юни т.г. Тепърва ще се правят анализи. На този етап имаме само първични статистики“. Това каза за Dolap.bg Татяна Димитрова, началник на Регионалното управление на образованието (РУО).

На масовия първи задължителен изпит по Български език и литература (БЕЛ) 2147 са явилите се ученици. Средният успех е добър 4.18. Отличните оценки са общо 260, от които 8 са пълните шестици. 178 са двойките. Миналата година средният успех по БЕЛ е бил 4.08, т.е. има малко покачване.

По втори задължителен изпит не е правен още анализ. Само 5 ученици са се явили на физика и астрономия. Най- предпочетен е английски език. Средният успех е много добър 5.15 и има повишение в сравнение с миналата година. Получени са 6 пълни шестици, 235 – отлични оценки и само три двойките.

Любопитен факт е, че от повече от 170 ученици на двете природо-математически гимназии в Стара Загора и Казанлък на ДЗИ по математика са се явили 87 зрелостници. Средният успех е много добър 4.51, с много малко е по-нисък от миналата година. 4 са пълните шестици, 23 са отличните оценки и 9 са двойките.

По всичките 13 предмета, по които са положени ДЗИ двойките са 259, отличните оценки – 627, а 31 са пълните шестици.

На шест от предметите има минимално понижение на резултатите, на шест – повишение и на един е с равен резултат в сравнение с миналата година.

На 15 юни 2020 г. в Регионално управление на образованието Стара Загора са получени официалните протоколи с оценките от ДЗИ, които са предадени на директорите на училищата в област Стара Загора, уточни Татяна Димитрова. До 26 юни 2020 г. зрелостниците трябва да си получат дипломите за завършено средно образование. Училищата изготвят документите.

Всяко училище взема решение дали да се организират изпращания и /или абитуриентски балове. Ръководствата следва да се консултират с Регионалната здравна инспекция за мерките, които трябва да се спазват.

Според Татяна Димитрова Националното външно оценяване на седмокласниците от Старозагорска област по Български език и литература и по Математика е преминало без никакви проблеми и инциденти. Това показват и докладите на училищата, представени при предаване на материалите.

Броят на седмокласниците, които би следвало да завършат успешно и да се явят на Националното външно оценяване (НВО) е 2951. На НВО по БЕЛ са се явили 2789 – 162 не са се явили. На НВО на математика са се явили 2809 ученици . 142 не са се явили.

За всички 2951 на които предстои да завършат (някои могат да не завършат, да не се явят на поправителен изпит, да останат да повтарят клас и т.н) има осигурени места в средните училища и професионалните гимназии, които са обявили прием.

За новооткритата Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи в близките дни ще бъде обявен допълнителен прием към утвърдения прием в област Стара Загора.

Татяна Димитрова съобщи още, че вече е започнало оценяването на писмените работи по БЕЛ и по Математика от НВО по т.н. „Път на писмените работи“. Те са били предадени от РУО на Национална комисия в Министерство на образованието и науката, където се засекретяват и сканират. Във всяка област има оценителски центрове с учители, назначени със заповед на съответния началник на РУО. Комисията оценява писмените работи в платформа със сканираните писмени работи, избрани на случаен принцип, а не от съответната област. Фактически върху самата писмена работа не се пише, а само се оценява с точки.

Резултатите от НВО трябва да са готови до 29 юни 2020 г. Учениците могат да ги видят на сайта „Прием МОН.БТ“. Всеки има достъп до тази страница като напише входящия си номер и уникалния код, който е вписан в Служебната му бележка. Ако някой случайно си я е изгубил, може да се обърне към училището си или РУО.

На сайта на Регионалното управление на образованието Стара Загора е качена много подробна информация за стъпките, които трябва да се предприемат от седмокласниците за записването им в гимназиите и средните училища.

На края на м. юни учебните занятия за тях приключват. До 3 юли 2020 г. следва да получат Свидетелството си за завършено основно образование. От 3 до 7 юли т.г. трябва да подадат заявления за участие в първо класиране в желаното училище и желаната специалност. Процедурата за това е подробно обяснена. Има два варианта: онлайн или на място в така наречените училища гнезда. Във всяка община има определени по няколко училища. За Стара Загора това са ОУ „Кирил Христов“, Пето основно училище „Митьо Станев“ и Шесто основно училище „Св. Никола“. Там родителят отива с детето си, подава заявлението на хартиен носител. Там има длъжностно лице, което въвежда в системата за електронно подаденото заявление. В Казанлък училищата гнезда са четири. Във всяка община има определено по едно училище.

Тъй като срокът за подаване на заявленията е от 3 до 7 юли 2020 г, реално работните дни са три. За улеснение 4 юли 2020 г. (събота) ще се работи до 14:00 ч. През другите дни работното време на комисиите е от 8:30 ч. до 18:00 ч.

Татяна Димитрова обясни, че в училищата на област Стара Загора ще има летни занимания. (Не става дума за учебната година, която приключи дистанционно). От 1 юни т.г. по Наредбата за приобщаващо образование – по проект „Подкрепа за успех“ се дава възможност училищата да провеждат допълнителни занимания с ученици, които не са се включили ефективно в обучението в електронна среда по различни причини. Тези занимания ще се провеждат от 1 юни до 14 септември по графици, които директорите съответно са направили. Изискванията са за събиране на максимално 10 ученици, да се работи по 2 часа най-много на ден и други указания. Очаква се да бъдат обхванати 10-15% от общия брой ученици в областта, т.е. около 1300 ученици, но по преценка на съответния учител по даден предмет, за да могат да се покрият допуснати пропуски.

Росица Ранчева