Физик и ветеринарен лекар предлагат изход от коронавируса

Уникален апарат, който деактивира коронавирусите в атмосферния въздух чрез кислородна терапия, създадоха проф. инж. Жеко Ганев д.т.н. и проф.д-р Волф Люпке. На 17 юни 2020 г. двамата представиха откритието си за първи път пред журналисти в пресклуба на БТА. Механизмът на действие е осигуряване на достатъчно количество кислород в организма на човек. Разработката дава възможност за използването на анионен кислород, вместо предпочитания досега от учените озон. Резултатът от действие на апарата е дезинфекция и деактивация на вируса във въздушна среда .

Според д-р Люпке, който изследва коронавируса сред животните от 45 години, коронавируси от 90 години причиняват инфекции на дихателната система и тънките черва. Те се размножават в епителните клетки на лигавицата и с това ги разрушават. Освен това те увреждат и важните Т-клетки на лигавиците, които отговарят за локалния имунитет. Увреждането на епителните клетки води до намаляване на дихателните функции на белите дробове и недостиг на кислород в целия организъм, респективно до намалена резорбация на хранителни вещества и масивна диария с ярки смущения на водообмена в организма.

Имунната система реагира на атаките на вируси с образуването на антитела върху лигавицата и кръвта, които образуват антигенен – антитяло-комплекси и така неутрализират вирусите. Това неотрализиране е най-доброто средство срещу инфекции. За целта се използва кръвна плазма от преболедували с високо ниво на антитела или кръвна плазма от коне или телета, получена посредством тяхното хиперимунизиране. Този пасивен имунитет защитава организма от момента на проникването на вирусите до образуването на собствени антитела, с което пасивният имунитет преминава в активен. Успехът на профилактичното и терапевтично прилагане на антитела е гарантиран тогава, когато те стигнат до всички клетки и ги защитят ефективно срещу атакуващите вируси.

За да се попречи на размножаването на COVID-19 – вируса в клетките на устната лигавица могат да служат антитела посредством таблетки за смучене, които лесно се произвеждат. Хора, застращени от заразяване, за допълнителна защита могат да прилагат спрейове. Могат да се прилагат и гамаглобулини за още по-бърз ефект, докато се произведат ваксини.

Проф. инж. Жеко Ганев, д.т.н.- експерт по електрофизика, управител на старозагорската фирма „Елфи Тех“ ООД съобщи, че досега са известни 7 коронавируса, поразяващи човека – 2 Alpha, изолирани през 1960 и 2004 г. и 5 Beta изолирани през 1967, през 2005 г. открит в Хонконг, SARS-CoV – B причинител на атипична пневмония, първи случай регистриран през 2002 г .; MERS-CoV- Beta C– причинител на близкоизточния респираторен синдром през 2015 г. и SARS-CoV-2- Betacoronavirus B, отговорен за пандемията Covid-19.

При изследването на коронавирусите, говорим за изследване на нано материя характеризираща се със структурни елементи с размери на квантова проява, обясни проф. Ганев.- Именно в този мащаб природата програмира основните характеристики на веществата, явленията и процесите. В тази област няма задоволителни теории. Разработени са само първи инструменти за имперични изследвания. Няма доказани математически модели, няма богата феноменология. Налице са твърдения, че пространствено времевото подреждане на молекулите на бета коронавирусите възникват спонтанно, поради дифузия на нелинейните среди със силна положителна връзка. Подкрепяйки това твърдени се базирам на предисоционното състояние на молекулите на бета коронавирусите и на парадигмата за динамичния хаос – повърхностни структури с безкраен параметър с ограничена площ, притежаващи свойството на самоподобност. Така случайната промяна на енергийното състояние на средата, следствие отслабване на магнитното поле на Земята и слънчевата активност, в съчетание със специфични фактори:разрушаване на защитния озонов слой, локални електромагнитни полета, температура, влажност, химически състав на околната среда, могат да са причина за промяна на квантовите връзки на бета коронавирусите водещи до непрекъснатата им мутация“.

Поради това, от особена важност е разработването на нови средства за превенция на коронавирусните инфекции, приложими в две основни насоки:

Получаване на въздушна субстанция с анионно състояние на кислорода за директна деактивация на коронавируси. Противовирусният ефект се дължи на окисляването на липопротаините при което се нарушава вирусното капсулиране и се разстройва репродуктивния цикъл чрез разкъсване на връзката вирус-клетка чрез процес на пероксидация.

Получаване на течностна субстанция с анионно състояние на кислорода за индиректно действие срещу коронавируса, базирано на верижни биохимични механизми. Анионният кислород е една от причините за продуциране на ензими, избирателно въздействащи на връзките на вируса, които вследствие на това се скъсяват. Възпрепятства се възможността, вирусът да разруши вътрешната фосфодиестерна връзка в ДНК молекулата. Способността на вируса са проникне в клетката се нарушава и процесът на размножаване на вируса спира. Това може да стане решаващо средство при лечение на заболели от коронавируси, тъй като екзергоничните окислителни реакции не са нищо друго, освен пренос на електрони, въздействащи на модулацията на имунната система, балансираща нейните противовъзпалителни цитотоксини; увеличаване на производството на RBC(червени кръвни клетки); увеличаване на синтеза на DGP (перофосфат) , водещо до по-голямо освобождаване на кислород; повишаване на ключовият антиоксидантен ензим – супероксид дисмунтаза, като се постига редокс клетъчен баланс; стимулиране на механизма за производство на интерферон – стимулира се синтеза на цитокини, а от там и на макрофогите и Т-лимфоцитите.

Анионният кислород има и системен ефект върху физическата основа на биохимичните процеси на организма; Силен противовъзпалителен и аналгетичен ефект;Мощен фактор е срещу хипоксията – кислородния дефицит на клетъчно ниво; Катализира процесите на детоксикация; Комплексно влияе на метаболизма, на белтъчно-липидните комплекси и пр.

От изложението става ясно, че при терапия на инфекция с бета коронавирус трябва да се осигури анионен кислород и да се регулира енергийният баланс чрез внасяне на външна активираща енергия. Това може да стане на база на течностна субстанция, с пространствена тетраедична структура, със специфичен редокси потенциал, получена чрез насищане с аниони на кислорода.

В потвърждение на това е и наше изследване съвместно с лабораторията по експериментална патология към НИИ СП „Н.В.Склифософски“, Москва, за електрическата активност на различни органи на 12 полово зрели плъхове „Вистер“ с изходна маса 400 г. разделени в две трупи – контролни и третирани, съобщи проф. Жеко Ганев.- Записите са получени чрез въвеждане на биполярни иглени електроди в антралната част на стомаха и в зоната на Трейц на дистелната връзка. Експериментът е проведен по метод за директна електромиография – ЕМГ с цел доказване , че вода със специални качества, наситена с анионен кислород, получен чрез студен електростимулационен синтез на озон, реализиран на база принцип, разработен от „Елфи Тех“, оказва положителен ефект върху метаболизма, подпомага работата на сърдечния мускул, намалява дихателната чистота и увеличава приливния обмен. Чрез експеримента е установено координирано повишаване на електрическата активност- потенциала на действие на стомашно-чревния тракт на третираните плъхове, спрямо контролните, стимулиращо усвояване на глюкозата от тъканите и органите, повишаване на кислородното насищане на кръвната плазма, намаляване степента на кислороден глад, подобряване на микроциркулацията, ускорен синтез на стероиди влияещи на сърдечната дейност.

Тези наши изследвания са потвърдени и от редица европейски изследователски центрове, които постулират, че основната цел при лечение на SARS-CoV-2 е „Стимулиране и реактивиране на кислородния метаболизъм, без нарушаване редокс- системите“. Потвърждава се и от американските експерти Babior I, Takeuchi J, Ruedli J-Proc Nati Acad Sei USA, че анионният кислород е част от възможността човешкият организъм успешно да неотрализира корона инфекцията“ – категоричен е проф. Жеко Ганев.

Двамата учени единодушно заявиха, че единствената сигурна мярка засега си остава изолацията и концентрация на по-малко хора. Създаване на условия в организма на човек да има достатъчно количество кислород. Това е възможно чрез производство на анионен кислород – уникално българско откритие. Това вече е факт, чрез изделието на „Елфи Тех“, което доказва своята висока ефективност в Инфекциозната клиника на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ и в катедралния храм „Св. Николай“ в Стара Загора. Тъй като във фекалните води вирусът живее 60 дни необходима е абсолютна и непрестанна дезинфекция на тоалетните. ПОНЕ ПО 20 МИНУТИ ВСЕКИ ДЕН ЧОВЕК ДА Е В СРЕДА, НАСИТЕНА С ОТРИЦАТЕЛНИ ЙОНИ – борова гора, на море, планина, край езера и водопади. Хубаво е в стаята за най-дълго пребиваване да има озонаторен апарат, който насища средата с анионен кислород. Произвежданите ръчно единични образци от „Елфи Тех“ ООД и доказали своята ефективност са на цена около 420 лв. Ако се поръча серийното им производство, цената ще падне наполовина.

Росица Ранчева