Успешно преминаха изпитите на английски език за чуждестранни студенти в ТрУ

Успешно преминаха изпитите на английски език за чуждестранни студенти, които се провеждат от Тракийски университет за специалностите медицина и ветеринарна медицина.

Те бяха организирани онлайн в два дни – на 13- юни кандидатите се явиха на изпит по английски език, а на 14-ти на изпити по биология и химия на английски.

Кандидат-студентите са от Гърция, Нигерия, Германия, Кралство Бахрейн и Испания. Голяма част от тях са научили за Тракийски университет – Стара Загора от свои близки, които учат в ТрУ и са препоръчали висшето учебно заведение.

Предстоят още две изпитни сесии на английски език за чуждестранни студенти – в края на месец юли и в края на месец август.

Всички, които преминат успешно изпитите, трябва да подадат и мотивационно писмо до Тракийски университет.