Със заповед на министъра на образованието в Стара Загора стартира новото училище

Със заповед от 21 май 2020 г. , министърът на образованието Красимир Вълчев дава съгласие за откриване на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи в Стара Загора.- Това съобщи за Dolap.bg зам.кметът по образованието на Община Стара Загора Иванка Сотирова.- Обявен е приемът за три паралелки след завършен седми клас. Докато ремонтът на сградата приключи, училището има временен адрес в СУ „Иван Вазов“ на ул. „Ген. Гурко“ 102. Намеренията ни са до началото на новата учебна година сградата да е готова, но ако поради различните процедури закъснеем, паралелките няма да създадат неудобство на любезните домакини“.

Г-жа Сотирова съобщи още, че през настоящата седмица ще бъде назначен директорът на училището и ще започне процедура по избор на изпълнител за ремонта в сградата на бившето Първо основно училище, където ще се помещава новата професионална гимназия с адрес ул. „Подполковник Калитин“ No 28 в Стара Загора.

На 30 март 2020 г. Общинският съвет единодушно прие предложението на кмета Живко Тодоров да бъде открита Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи в областния град. Основният аргумент е необходимостта от кадри с умения в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, ориентирани към една бързо развиваща се икономика. Дигиталните компетентности обхващат твърде широка гама от умения. Особено значим е въпросът за ключовите компетентности в областта на математиката, основни познания в сферата на природните науки и технологии. В ситуация, в която търсенето и предлагането се разминават, бизнесът все по-активно насочва усилия за консолидация на образованието със съвременните изисквания на пазара на труда. Изграждането на модерна образователна институция в областен град като Стара Загора, ще даде възможност на младите хора за бъдеща реализация в съвременния глобализиран свят.

Според етапа или степента на образование училището ще обхваща ученици от VIII до XII клас включително. Основните видове професионална подготовка ще са за специалностите Програмист, Приложен програмист и Системен програмист.

В началото от учебната 2020/2021 г. приемът ще бъде от 3 паралелки в осми клас.

Предвижда се учениците, които завършват бъдещата професионална гимназия да бъдат потенциалните студенти в новите специалности в Тракийския университет.

Със средства от Министерство на образованието и науката ще се извърши цялостно обновяване на сградата. Проектът предвижда също изграждане на столова и физкултурен салон. Общежитието ще се помещава в модерни стаи за настаняване на учениците, които не са от Стара Загора. Училището ще разполага още с нови кабинети и компютърни зали в училищния корпус, многофункционална лекционна зала, помещения за самоподготовка и високотехнологична лаборатория по информационни технологии.

В дворното пространство се предвижда многообразни възможности за спорт с нови игрища по волейбол, тенис, футбол и фитнес площадка. Нови алеи, зеленина и беседки ще предразполагат учениците към занятия на открито и отдих в свободното време.

Росица Ранчева