Приемат се предложения за „Почетен гражданин“ на Община Стара Загора за 2020 година

Остава по-малко от месец от възможността за номиниране на кандидати за присъждане на отличието  „Почетен гражданин“ на Община Стара Загора за 2020 година. Предложения  могат да бъдат правени до 1 юли, като се подават до председателя на Общинския съвет в писмен вид, добре мотивирани.

Със званието „Почетен гражданин“ могат да бъдат удостоени български и чуждестранни пълнолетни граждани приживе или посмъртно за значими постижения във всички области на обществения живот. То се присъжда с решение на Общинския съвет , по процедурата, предвидена в Наредбата за наградите и отличията. Връчва се по време на общоградското честване на Празника на града – 5 октомври.