„Финансова математика“ е новата школа в Лятното училище на Фондация „Миню Балкански“

Във връзка с провежданата Олимпиада по финансова грамотност и със съдействието организаторите на това много полезно състезание проф. Сава Гроздев и проф. Росен Николаев създадохме нова школа – Финансова математика, съобщи за медията ни Янка Ковачева, организатор „Учебни дейности“ при Фондация „Миню Балкански“. Заниманията ще се проведат от 6.07 – 11.07.2020г. за ученици от 5 до 12 клас.
В школата по Финансова математика ще има отборни състезания, решаване на казуси и подходящи игри, чрез които се затвърждават придобитите теоретични познания.
Ако искате да влезете в света на необятна материя – финансова математика и желаете да сте финансово грамотни включете се в новата ни лятната школа.
Първата лекция на проф. Росен Николаев е он лайн.
Подробна информация ще прочетете на сайта на фондацията:
www.balkanski-foundation.org

Екипът на фондация „Миню Балкански“ с. Оряховица, винаги се е стремял да пробуди и откликне на стремежа на младите хора към научни знания и умението да се прилагат в живота.
За повече информация и получаване на формуляри за кандидатстване пишете на e-mail: fmb.shkoli@gmail.com ; Янка Ковачева –Организатор –Учебни дейности
0889555677

Dolap.bg