В неделя е Петдесетница – ключово събитие в човешката история

Петдесетница (Петдесятница, Пятидесятница) или Ден на Светата Троица, е голям християнски празник. Той прославя явяването на Светия дух върху апостолите на 50-ия ден след Възкресението Христово. На следващия ден (понеделник) е Ден на Светия Дух.

История

Празникът Шавуот, който се пада седем седмици след Пасха, е един от трите най-важни религиозни празници за юдеите. Първоначално той отбелязва края на жътвата на ечемика, а впоследствие – получаването на Тората на Синай, 50 дни след избавлението от Египет. Организират се големи празненства.

След Възнесението апостолите заедно със св. Богородица и десетки вярващи се намирали в постоянна молитва в Сионската горница .В неделята на Шавуот изведнъж се извила вихрушка и самият Свети Дух се явил пред вярващите във вид на огнени езици и ги дарил с божествени дарове. По думите на апостол Павел (Галатяни 5:22:23) даровете на Духа са любов, радост, мир, дълготърпение, благост и милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Под влиянието на Светия Дух те започнали да прославят величието на Бога на най-различни езици. Така те били просветлени и готови да тръгнат по света и да проповядват християнството на други народи.

Поради вихрушката и шума много жители и посетители на Йерусалим се събрали около сградата. Тогава апостол Петър произнесъл първата християнска проповед , в която прославил величието на Иисус Христос и поканил присъстващите да се покаят. В този ден повече от три хиляди души приели християнската вяра и създали първата християнска общност.

Символика и значение

Петдесетница е един от най-големите християнски празници. Смята се, че това е рожденият момент на християнската църква. Докато традиционно иконите показват действията, случили се в сградата, много от иконите за Петдесетница ги изобразяват на фона на Сионската горница като символ на голямото значение на събитието, надвишаващо времето и мястото, в което са се случили.

Важно е да разберем, че Петдесетница е ключово събитие в човешката история, увенчаващо делото на спасителното Божие домостроителство. Отправяйки се към кръстните Си страдания, Господ Иисус Христос казва на Своите ученици: „… за вас е по-добре Аз да си замина; защото, ако не замина, Утешителят няма да дойде при вас; ако ли замина, ще ви Го пратя” (Йоан. 16:7). Така, именно чрез слизането на Светия Дух върху апостолите се осъществява изпълнение на земното служение на Христа.

От Петдесетница започва напълно различна епоха в съществуването на човечеството, когато хората, повярвали в Спасителя, формират църковна общност, мистично тяло на Църквата, в което пребивава Светият Дух.

Защо това има такова колосално значение? Ние вярваме, че заради нашето спасение Божият Син става човек на име Иисус. Второто Лице на Пресветата Троица възприема човешка природа. С идването на Светия Дух пък започва личното участие на Бога в живота на всеки човек, повярвал в Христа и прекрачил в Църквата. Това е изключително важно. Бог трябва да действа във всекиго. Благодарение на приеманите от нас кръщение и миропомазване, във всеки от нас действително присъства Сам Бог – Светият Дух. Апостол Павел пише на християните: „… вие сте храм Божий, и Духът Божий живее във вас” (1 Кор. 3:16). Ако не беше настъпила Петдесетница, ако хората не бяха повярвали в Христа, Бог не би могъл да действа в тях така, както Му е угодно. Христос става за нас „начатък за умрелите” (1 Кор. 15:20), освобождава човешката природа от робството на греха, и след възкресението Му в изкупените от Него люде, свободно поискали това, става възможно действието Божие. Спасителното Христово домостроителство дава възможност на човечеството, отдало се по своя воля на греха, да се върне към замисъла на Твореца за него, без нарушаване на принципа на свободата, който е велик Божи дар и велика тайна.

На Петдесетница вечерната служба и утринното богослужение се съединяват (след света литургия се извършва вечерня). Четат се специални коленопреклонни молитви и в храмовете се хвърля шума като символ на вихъра на Светия дух. В молитвите на Петдесетница се спомня за починали родители и братя. Понеделникът след Петдесетница е празникът на Светия Дух.

 Денят на Светия Дух е храмов празник на старозагорската църква „Света Троица“.

Официален празник в някои държави

Петдесетница или понеделник на Свети Дух е почивен ден в Австрия, Белгия, Германия, Гърция и Дания, Исландия, Люксембург, Нидерландия и Норвегия, Швейцария и Швеция. Във Франция Петдесетница е официален неработен ден до 2004 г., а от 2005 г. е променен в работен, но неплатен „ден на солидарност с възрастните хора“. От 2008 г. отново е определен за неработен ден.

Dolap.bg