Бъдещите ветеринарни лекари на ТрУ държат държавен изпит присъствено, при спазване на противоепидемични мерки 

Държавният изпит по Акушерство, Вътрешни болести и Хирургия на 6-то курсниците по ветеринарна медицина започна на 5 юни 2020 г. в 7.30 часа пред Клиниката за дребни животни, при строго спазване на противоепидемични мерки.

Студентите влизат по един, за да изтеглят изпитен билет, след което преподавател от комисията ги отвежда при пациента, с който възможността за работа и диагностика е в рамките на 2 часа и половина. Част от тях, според изтегления билет, работят с дребни животни, други с едри преживни в клиниките и стационарите на Ветеринарномедицинския факултет.

Изготвянето на протоколите по раздадените пациенти се осъществява в учебните зали на катедра Ветеринарна хирургия до 10.00 часа, а самият изпит в лекционна зала №7.

Изчакването и придвижването на студентите е съгласно разпоредбите на здравния министър и заповедта на ректора на Тракийски университет.

Освен практичен изпит, във Ветеринарномедицинския факултет тече и теоретичен, при спазване на социална дистанция.

Надя Лилова