Тракийски университет ще проведе предварителни онлайн изпити на английски език за чуждестранни кандидат-студенти

Тракийски университет ще проведе предварителни онлайн изпити на английски език за чуждестранни кандидат-студенти, които желаят да кандидатстват по английските програми за медицина и ветеринарна медицина.

За всички тези кандидати висшето учебно заведение организира онлайн предварителни изпити, както следва:

Изпит по английски език (за кандидатите, които идват от страни, в които английският език не е официален език)-13 юни 2020 ч. 11:00 ч. българско местно време.

Изпит по биология (на английски език)-14 юни 2020 ч. 11:00 ч. българско местно време.

Изпит по химия (на английски език)-14-ти юни 2020 часа 13:00 ч. българско местно време.

          Допълнителни кандидатстудентски изпитни сесии ще има също през юли и август месец.