Представиха обследване на дърво по иновативна методика в Стара Загора

Екип от специалисти от Асоциацията на Арбористите в България  (ААБ), извърши обследване на декоративно дърво в Стара Загора. За целта беше избран представител на вида „чинар“, намиращ се в източната част на зоната на детската площадка в парк „Пети октомври“. Той е на приблизителна възраст над 80 години и днес беше обследван по изцяло иновативна методика, чрез използване на специализирана апаратура – томограф и резистограф. „Единият апарат отчита скоростта на вибрациите през дървото и чертае ярка графична картина, показваща състоянието му, а другият отчита плътността на дървесината“, разказа ланд. арх. Максим Янев,  от организаторите на събитието.

Въз основа на нивото на което беше проведено изследването, беше отчетено добро здравословно състояние на вида. То не представлява опасност за хората, но изисква продължаване на грижите“, обясни Димитър Захариев, член на ААБ.Той допълни, че демонстрацията е имала за цел запознаване на обществото с работата на арбористите и представяне начините за поддържане и професионална грижа на дървесните видове в градска среда.

Специалисти, чрез катерене по арбористки способ, направиха прочистване на изсъхнали клони в короната на дървото. Методът на работа не изисква механизация, а разчита на система от въжета. Този метод е подходящ за прилагане в площи, недостъпни за техника.

Павлина Дудева