Обсъждат мерки за овладяване популация на бездомни кучета в Стара Загора

По инициатива на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров днес беше проведена работна среща за обсъждане на конкретни мерки за ограничаване на популацията на бездомните кучета. На нея присъстваха ресорният зам.-кмет Йордан Николов, д-р Дамян Миков – директор на Областна дирекция по безопасност на храните, собственици на ветеринарни клиники и амбулатории и представители на неправителствени организации.

Зам.-кметът изрази очакванията си, че от срещата ще се подобри координацията между всички страни, което ще допринесе за овладяване на популацията на бездомните кучета. Сред конкретните предложения, които участниците обсъдиха, бе подобряване на системата за регистрация на четириногите и необходимостта от насърчаване на отговорното отношение на стопаните, което е в интерес както на самото животно, така и на обществеността.

Николов запозна присъстващите с намерението на Община Стара Загора да отдели средства за микрочипове, които да бъдат поставяни на домашните любимци. По този начин животните ще могат да бъдат идентифицирани, а собствениците на кучета ще бъдат насърчавани да извършат кастрация любимците си.

По време на срещата беше създадена работна група, в която ще вземат участие по един представител на общинска администрация, ОДБХ- Стара Загора, ветеринарни лекари и неправителствени организации. Тя ще разработи стратегия за намаляване на популацията на бездомни кучета.

Всички присъстващи бяха единодушни, че съществуването на безстопанствени кучета се дължи на факта, че липсва регистрация на голяма част от домашните кучета. Участниците се обединиха около идеята, че трябва да се провеждат повече информационни кампании, насочени към правата и задълженията на собствениците на домашни любимци и популяризирането на добри практики за тяхното отглеждане.

Павлина Дудева