Настоятелският съвет на ТрУ проведе второто си заседание

Второто заседание на Съвета на настоятелите на Тракийски университет – Стара Загора започна с представяне на най-новият им член– физикът Теодосий Теодосиев, който е номиниран от кмета на общ. Стара Загора Живко Тодоров.

Основните точки в дневния ред на заседанието бяха: дейността на университета по време на извънредното положение; новите специалности; управленската структура и хода на кандидатстудентската кампания за академичната 2020/2021 година.

От настоятелите бяха отправени предложения към ректорското ръководство:

– да бъдат поканени гост-лектори, наложени в световен аспект, да преподават онлайн по различните дисциплини, което да вдигне нивото на обучение на студентите

– настоятелите да се включат в атестациите на преподавателите

– да се обмисли разкриване на нови специалности за нуждите на бизнеса – агрономия, сателитни технологии, прецизно земеделие и интегрирано управление на ферми и други.

Според правилника на Тракийски университет, Настоятелският съвет има право да внася предложения, които следва да бъдат гласувани на Академичен или Ректорски съвет.

 

Съвет на настоятелите

Утвърден от Академичния съвет с мандат 4 години:

проф. дсн Иван Станков – Председател

Христофор Бунарджиев

Теодосий Теодосиев

Чавдар Савов

Димитър Ангелинов

Красимир Станев

Красимир Терзиев

Стратия Чалев – студент – ВМФ на ТрУ