ГПЧЕ“Ромен Ролан“ кандидатства за иновативно училище

Общо 208 гимназисти /по 26 в 8 паралелки/ в 8 клас ще приемат и тази година в ГПЧЕ“Ромен Ролан“. Паралелките ще бъдат разпределени така: 3 с първи език английски, от които 2 ще бъдат с втори език френски и една – с втори език немски. Трите паралелки с първи език френски ще бъдат с втори език английски. Трите паралелки с първи език немски също ще бъдат с втори език английски, а паралелка немски с френски език няма да има.

ГПЧЕ“Ромен Ролан“ кандидатства пред Министерството на образованието и науката за иновативно училище точно в обучението по чужд език в 8 клас. Предложението е т.нар.“занимални“ да бъдат заменени от повече самостоятелна подготовка на учениците в интердисциплинарни уроци, в т.нар.“обърната класна стая“, разработка на теми, изучавани в уроците – самостоятелно и в малки екипи, търсене на допълнителна информация и проучване на тези теми. „Специално внимание ще бъде обърнато на теми по медийна подготовка на учениците от 8 клас, включително различаването на истински от фалшиви новини. А през месец юни, в края на учебната година, учениците от 8-те класове ще имат една своеобразна „фестивална“ седмица, в която ще покажат проектите, по които са работили“ – учочнява директорът на ГПЧЕ“Ромен Ролан“ Теодора Николова. Ако предложенията, включени в проекта за Иновативно училище бъдат приети и утвърдени, в Езиковата гимназия ще почнат работа по тях от новата учебна година. Обикновено през месец август излиза списъкът на МОН с новите иновативни училища.

Не само броят на паралелките в ГПЧЕ“Ромен Ролан“ се запазва и за новата учебна 2020/2021 г. Същото ще бъде и балообразуването, макар че от ръководството на гимназията имат карт-бланш да го променят.

Долап.бг