Бъдещи учители държат успешно държавен практически изпит чрез симулативно обучение

Държавният практико-приложен изпит за студентите, изучаващи „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална училищна педагогика с чужд език“ и „Специална педагогика“ в Педагогическия факултет на Тракийски университет – Стара Загора тази година e различен от традиционния, съобразен с извънредната обстановка, свързана с разпространението на вируса COVID-19.

4-курсниците са изпитвани от комисията чрез симулативно обучение, с помощта на мултимедийна презентация и електронни учебници, в което са включени различни методи и уроци.

Студентите, възпрепятствани по уважителни причини, се явяват на държавния изпит онлайн чрез платформата, с която работи Тракийски електронен университет. Част от тях са и 4-курсници, които се включват от Англия, тъй като не са успяват да се приберат поради усложнената обстановка.

Студентът Николина Ангелова, оценена от комисията с отличен на тема „Педагогически анализ на дидактическа визуализация“ сподели, че въпреки наложилото се неприсъствено обучение успява да се подготви и се чувства готова да влезе като преподавател в класните стаи: „Много се радвам, че имах късмета да уча тук и възнамерявам да запиша магистратурата си отново тук, защото университетът е на високо ниво, което е видно и от рейтинговата система. Ще се радвам да продължа обучението си тук, защото съм много доволна и от преподавателите в Педагогическия факултет“.

Изпитният ден в Педагогическия факултет премина при изключителни мерки за сигурност. Студентите са посрещани на входа на факултета с осигурени лични предпазни средства, след което са дезинфекцирани и въвеждани по 5 човека в учебните зали; осигурено е достатъчно безопасно разстояние между тях. След изпита се извеждат през друг изход, като своевременно помещението се дезинфекцират за следващите групи.