Временно разписание на градския и междуселищния транспорт в Община Стара Загора от 18 май 2020 г.

Във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка и действащите мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на страната, в Община Стара Загора се въвеждат временни разписания на следните автобусни и тролейбусни линии в работни и почивни дни, считано от 18 май /понеделник/:

Всички градски автобусни линии ще се движат до 22:00 часа, съгласно по-долу посочените часове на тръгване.

Тролейбусни линии:

Линия 1:

Временно се преустановява изпълнението на тролейбусна линия

Линия 2:

Възстановява се утвърденият график за работни неучебни дни и за почивни дни.

Линия 26:

Възстановява се утвърденият график за работни неучебни дни и за почивни дни.

Линия 36:

 • в работни дни:

Възстановява се утвърденият график за работни дни. Последните курсове от кв. „Железник“ и ПЗ „Загорка“ ще тръгват в 21,50 часа.

 • в почивни дни:

 • Часове на тръгване от кв. „Железник“:

06,20; 06,40; 07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 10,40; 11,20; 11,40; 12,20; 12,40; 13,20; 13,40; 14,20; 14,40; 15,20; 15,40; 16,20; 16,40; 17,20; 17,40; 18,20; 18,40; 19,20; 19,40; 20,20; 20,40; 21,20; 21,40.

 • Часове на тръгване от ПЗ“Загорка“:

05,50; 06,10; 06,50; 07,10; 07,50; 08,10; 08,50; 09,10; 09,50; 10,10; 10,50; 11,10; 11,50; 12,10; 12,50; 13,10; 13,50; 14,10; 14,50; 15,10; 15,50; 16,10; 16,50; 17,10; 17,50; 18,10; 18,50; 19,10; 19,50; 20,10; 20,50; 21,10; 21,50.

Градски автобусни линии:

Линия 13:

Възстановява се утвърденият график за работни неучебни дни и за почивни дни.

Последните курсове ще бъдат:

– в работни дни, от кв. „Железник“ в 22,00 часа и от кв. „Зора“ в 21,50 часа;

– в почивни дни, от кв. „Железник“ в 21,55 часа и от кв. „Зора“ в 22,00 часа.

Линия 14:

 • в работни дни:

 • Часове на тръгване от кв. „Три чучура север“:

06:10, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 19:00, 20:15.

 • Часове на тръгване от кв. „Зора“:

06:20, 06:40, 07:15, 07:40, 08:20, 08:50, 09:20, 09:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:40, 19:40, 20:45.

Линия 20:

 • в работни дни:

 • Часове на тръгване от кв. „Самара“:

05:55, 06:35, 07:00, 07:35, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00.

 • Часове на тръгване от Тракийски университет:

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:10, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:30.

Линия 51:

 • в работни дни:

 • Часове от кв. „Три чучура север“:

05:10 до Петрол, 06:00, 06:30, 06:50, 07:05 до Петрол, 07:25 до Петрол, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 14:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50;

17:10 до Алана, 17:30 до Алана, 17:50 до Алана, 18:15 до Алана, 18:35 до Алана, 18:55 до Алана, 19:30 до Алана, 20:00 до Алана, 20:30 до Алана, 21:00 до Алана, 21:30 до Алана.

 • Часове на тръгване от ДАИ:

05:40 от Петрол, 06:30, 06:55, 07:20, 07:36 от Петрол, 07:56 от Петрол, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20;

17:40 от Алана, 17:55 от Алана, 18:15 от Алана, 18:35 от Алана, 18:55 от Алана, 19:15 от Алана, 19:50 от Алана, 20:20 от Алана, 20:50 от Алана, 21:20 от Алана, 21:50 от Алана.

 • в почивни дни:

Запазват се действащите часове. В неделя курсовете в 11:15, 11:45, 12:15 са до ДАИ. 11:42, 12:12, 12:42 часа – от ДАИ.

Линии 3, 8 и 12 ще се изпълняват съгласно маршрутните си разписания за работен и почивен ден.

Междуселищни линии:

Временно няма да се изпълняват следните курсове от разписанията на междуселищните линии в работни и почивни дни, считано от 18.05.2020 г. /понеделник/:

Линия 17:

 • в работни дни:

05,30 часа от с. Хрищени

06,17 часа от кв. „Три чучура север“ съответно в 07,00 часа от с. Хрищени

11,00 часа от кв. „Три чучура север“ съответно в 12,00 часа от с. Хрищени

13,00 часа от кв. „Три чучура север“ съответно в 14,00 часа от с. Хрищени

15,00 часа от кв. „Три чучура север“ съответно в 16,00 часа от с. Хрищени

20,15 часа от кв. „Три чучура север“ съответно в 21,00 часа от с. Хрищени

 • в почивни дни:

Курсовете до Гробищен парк няма да се изпълняват.

Линия 24:

 • в работни дни:

20:30 часа от кв. Зора съответно в 21,10 часа от с. Богомилово

Линия 9:

 • в работни дни:

12:00 часа от кв. Зора съответно в 13,00 часа от с.Старозагорски бани

14:00 часа от кв. Зора съответно в 15,00 часа от с.Старозагорски бани

И всички допълнителни маршрути, с които се превозват пътниците до банята в с. Старозагорски бани /сряда, четвъртък и петък/.

 • в почивни дни:

11:00 часа от кв. Зора съответно в 12,00 часа от с.Старозагорски бани

14:00 часа от кв. Зора съответно в 15,00 часа от с.Старозагорски бани

Линия 91:

 • в работни дни:

19:00 часа от кв. Зора съответно в 19,50 часа от с.Борилово

Линия 62:

 • в работни дни:

19:55 часа от кв. Железник съответно в 20,40 часа от с.Преславен“

Линии 15, 21, 22, 23, 92, 93, 94, 96, 64, 65, 33 и 34 ще се изпълняват съгласно утвърдените маршрутни разписания за работен и почивен ден.

Продължава наблюдението на пътникопотока и при необходимост дружеството запазва правото си да предложи допълнителни промени както и да възстанови спрените курсове.

Актуалните промени в разписанието на автобусите и тролейбусите, обслужващи територията на община Стара Загора може да намерите на адрес – https://www.starazagora.bg/bg/gradski-transport.

Община Стара Загора напомня на пътуващите граждани да спазват висока лична хигиена при пътуване и да се информират своевременно за актуалните маршрутни разписания на градския и междуградския транспорт.