Тракийският университет подписа договор за сътрудничество с престижната италианска компания SIRM ITALY / Linear Group

Тракийският университет подписа договор за съвместна научна и практическа дейност с престижната италианска компания SIRM ITALY / Linear Group – лидери в предоставянето на телекомуникационни услуги в Европа.

Целта е страните да си сътрудничат за ефективно провеждане на съвместни индустриални и научни изследвания, практическо обучение/стаж и дейност със студенти и преподаватели на университета, разпространение на знания, добри практики и опит.

Висшето учебно заведение и италианската компания ще си сътрудничат в областта на телекомуникациите и сателитните технологии в телекомуникационния сектор.

Според договорните отношения съвместната дейност на страните ще е: да разработват заедно нови продукти, процеси и услуги; съвместни проучвания, изследвания, сертификация на иновативни продукти, процеси, услуги; консултантски услуги в подкрепа на иновациите; обучение на технически експерти; общо ползване на оборудване и материали; обща организация на работни срещи, семинари, конференции и др.

Договорът е в рамките на две календарни години.

Красимир Терзиев, който е член на Настоятелския съвет на университета, съдейства за сътрудничеството на Тракийски университет с италианска компания SIRM ITALY / Linear Group.

Надя Лилова