Избран е ръководителят на Отдел “Европейски програми и международно сътрудничество” в Община Стара Загора

Приключи конкурсът за избор на началник на отдел “Европейски програми и международно сътрудничество” в Община Стара Загора. Общо осем кандидати изявиха желание за заемане на длъжността, като седем от подалите документи отговаряха на необходимите изисквания. Процедурата по избора протече през два етапа – тест и интервю. На база окончателните резултати, комисията по избора, с председател секретарят на Общината Делян Иванов, класира на първо място Мирослава Шопова. Тя е събрала общо 47,95 точки.

Обявени са и конкурси за началници на още два отдела в Общинска администрация – началник отдел „Туризъм и младежки дейности“ и началник отдел „Инвестиции“. Кандидатите трябва да притежават минимално образователна степен „бакалавър“ и професионален опит от минимум 4 години. Те трябва да представят документите си за участие в конкурса в рамките на 10 дни от датата на обявяването му.

Повече информация може да бъде намерена на адрес: https://www.starazagora.bg/bg/konkursi-i-obyavleniya-za-rabota