Честити празници на знанието!

Всяка година през май българското образование празнува. Училищата честват Деня на Светите братя Кирил и Методий и Деня на славянската писменост и култура не по задължение, а с чувство за гордост и принадлежност.

В период на криза и предизвикателства за всички, българските учители и ученици ще могат да покажат, че пазят силата на духа, националните традиции и вярата в бъдещето ни чрез гордостта от историята.

Извънредното положение постави всички ни в трудна ситуация – деца, родители, учители, цялото общество. Обучението в електронна среда бе голямо предизвикателство пред образователната система, но учителите се справиха отлично. Трудът и усилията, които те влагат, се ценят високо.

Нека заедно със своите ученици, макар и дистанционно, да отбележим паметните дати, да им разкажем отново историческото им значение и да предадем уроците за значимите събития, а именно да бъдем сплотени, отговорни, да си помагаме взаимно. Да бъдем пример и вдъхновение за поколенията така, както са били българските будители през вековете!

Министерството на образованието и науката чрез Регионално управление на образованието – Стара Загора, насърчава училищата да проведат в електронна среда своите празнични уроци, презентации, концерти и да реализират различни инициативи и виртуални събития. Така учителите и учениците от област Стара Загора, независимо от настоящата сложна обстановка, макар и виртуално, могат да създадат празнична атмосфера за всички ни.

Регионално управление на образованието – Стара Загора и училищата от областта ентусиазирано се подготвят за предстоящите два светли български празника: 11 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий – и 24 май – Ден на славянската писменост и култура. Тази година честването им ще стане по нетрадиционен начин – предвид усложнената епидемиологична обстановка, свързана с COVID-19.

            Във връзка с това учители и ученици ще се включат в отбелязването на празниците във виртуална среда чрез изготвяне на тематични презентации, филми, клипове и много други формати. За целта директорите на училищата ще разчитат на съдействие от служителите в Регионално управление на образованието – Стара Загора, съответната общинска администрация, културни институции, родители и други социални партньори.

  Основната част от материалите ще бъде изготвена за 11 май 2 – от училища, които носят името на Светите братя Кирил и Методий и за 24 май – от други училища от областта.

            Образователните институции имат творческата свобода да подготвят своите материали. Готовите продукти (чрез файл и/или линк) с продължителност до 5 минути ще бъдат публикувани в навечерието на двата празника на електронната страница на Регионално управление на образованието – Стара Загора.

Чрез своите инициативи, представени в дигиталния свят, училищата от област Стара Загора ще участват в превръщането на месец май в месец на българското образование.

Във връзка с предстоящите празници на българската писменост и духовност Регионално управление на образованието – Стара Загора изказва благодарност към педагогическите специалисти от областта за професионализма и грижите към нашето бъдеще – децата и учениците. Пожелаваме на всички, ангажирани с просветното дело, здраве, нови творчески успехи и удовлетвореност от постигнатото!

Община Стара Загора и Регионално управление на образованието, в партньорство с Търговско-промишлена палата и Клуб на работодателя, Център за подкрепа за личностно развитие – Кариерно ориентиране, организират VIIІ Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране 2020.

Традиционно събитието се провежда в края на месец април на голяма площ, където се срещат кандидат-гимназисти, техните родители и представители на бизнеса.

Тази година, в условията на извънредно положение, предлагаме Виртуална областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране – 2020 г.

Училищата в областта участват с кратки видеа, с които представят професиите и специалностите, по които ще се извършва обучението през учебната 2020/2021 година.

От своя страна предприятията и фирмите в региона също участват с видеа, в които представят дейност на фирмата, основни специалности на работещите във фирмата, партньорска професионална гимназия и др.

Целта е да се помогне за информирания избор на образование и професия на младите хора, съобразен с търсенето на пазара на труда.

Видеата са на фейсбук страницата „Виртуална панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране“ –  https://bit.ly/3ajxVfi .

Те ще бъдат предоставени на ръководствата на училищата в Областта за разпространение сред учениците.

За популяризирането на инициативите, изказваме своята благодарност към местните, общинските, областни и национални печатни и електронни медии.

Татяна ДИМИТРОВА

началник на Регионално управление на образованието Стара Загора