2282 дванадесетокласници са заявили желание да се явят на матури

В 31 училища на област Стара Загора ще се проведат Държаните зрелостни изпити (ДЗИ) , съобщи за медията ни Татяна Димитрова, началник на Регионално управление на образованието. За полагане на първия задължителен изпит по Български език и литература са подали заявления 2282 дванадесетокласници. За втория задължителен изпит по избор са 1641. Разликата е в това, че някои от учениците в професионалните гимназии избират за втори задължителен изпит по професията. Има и 12 ученици, които желаят да се явят и на трети Държавен зрелостен изпит по 6 предмета: английски език, математика, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, физика и астрономия и философия. Той ще се проведе в едно училище, но в различни часове.

За втори задължителен ДЗИ най-много ученици са заявили желание за полагане на изпит по английски език -510, биология и здравно образование – 494, география -247 и т.н. Най-малко желаещи има за изпит по химия и опазване на околната среда -7 и физика и астрономия – 5.

Толкова са заявените желания. След окончателно приключване на учебната година на 14 май 2020 г. , някои дванадесетокласниците ще трябва да полагат поправителни изпити, след което ще се установи окончателно допуснатите до ДЗИ.

Първият и вторият задължителни ДЗИ ще се проведат съответно на 1 и 3 юни 2020 г. от 9:00 ч. Времетраенето е, както и досега, 4 часа.

Г-жа Димитрова обясни, че учениците ще бъдат разположени от 1 в класна стая за полагане на изпит от зрелостник със СОП, до 8-15 човека. Спазени са максимално изискванията на министъра на здравеопазването за отстояние от ученик до ученик от метър и половина. Влизането в училищата ще бъде от няколко входа, където ще се използват необходимите дезинфектанти. Към момента изискванията са в закрити помещения всички да бъдат с маски, а квесторите – и с ръкавици.

Седмокласниците, които ще се явят на Национално външно оценяване са около 2000. Те ще се явяват в собствените си училища. Там, където е необходимо ще се направят необходимите преустройства, за да бъдат децата максимално по 15 в класна стая.

На всички седмокласници и дванадесетокласници пожелавам преди всичко да са здрави и да не се притесняват за предстоящите изпити, каза Татяна Димитрова. – На сайта на Министерство на образованието и науката са обявени темите, които ще отпадат. Има достатъчно време, особено за седми клас, да се подготвят. Припомням, че темите за изпитите не са само от последната учебна година. Мисля, че в електронната среда, в която се обучаваха, са били по-спокойни и да имали повече възможности, да усвоят това, което им е било необходимо. Убедена съм, че всички ще се справят дори много по-добре! Пожелавам успех!“

Росица Ранчева