25 училища се включиха във Виртуална панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране в Стара Загора

Община Стара Загора и Регионално управление на образованието Стара Загора, в партньорство с Търговско-промишлена палата, Клуба на работодателя и Център за подкрепа за личностно развитие – Кариерно ориентиране, организираха VIIІ Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране 2020.

Традиционно събитието ежегодно се провежда в края на месец април на голяма площ на открито в центъра на областния град. Там кандидат-гимназистите и техните родители се запознават подробно с възможностите на професионалните училища от област Стара Загора, срещат се с учителите, разговарят с учениците, получават достатъчно помощни материали, дори участват в провеждането на атрактивни експерименти. Това събитие се подкрепя и от представители на бизнеса. Целта е бъдещите гимназисти да направят най-правилния информиран избор.

Тази година, в условията на Извънредно положение, организаторите проведоха форума във виртуален вид.

До 4 май 2020 г. професионалните гимназии изготвиха рекламни видеа, с които представят профилите, професиите и специалностите, по които ще се извършва обучението през учебната 2020/2021 година. Тракийски университет също се включи в панорамата. Няколко средни училища също представиха атрактивна реклама. Желание за участие изявиха и други профилирани гимназии и средни училища, които ще се включат допълнително в панорамата.

8 са професионалните гимназии и две средни училища от Стара Загора:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ЛУБОР БАЙЕР“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по следните специалности:

 • Строителство и архитектура, професия „Строителен техник“ с разширено изучаване на Английски език;

 • Строителство и архитектура, професия „Строителен техник“ с разширено изучаване на Немски език;

 • Водно строителство, професия „Строителен техник“ с разширено изучаване на Английски език;

 • Транспортно строителство, професия „Строителен техник“ с разширено изучаване на Английски език;

 • Геодезия, професия „Геодезист“ с разширено изучаване на Английски език.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И ХРАНЕНЕ „РАЙНА КНЯГИНЯ“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по следните специалности:

 • Организация на хотелиерството, професия „Хотелиер“ с разширено изучаване на Английски език;

 • Кетъринг, професия „Ресторантьор“ с разширено изучаване на Английски език;

 • Организация на туризма и свободното време, професия „Организатор на туристическа агентска дейност“ с разширено изучаване на Английски език;

 • Производство на кулинарни изделия и напитки, професия „Готвач“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА „ИВАН ПАВЛОВ“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по следните специалности:

 • Ветеринарен техник, професия „Ветеринарен техник“ с разширено изучаване на Английски език;

 • Ветеринарен техник, професия „Ветеринарен техник“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

 • Ветеринарен лаборант, професия „Ветеринарен лаборант“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

 • Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки, професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по следните специалности:

 • Системно програмиране, професия „Системен програмист“ с разширено изучаване на Английски език;

 • Приложно програмиране, професия „Приложен програмист“ с разширено изучаване на Английски език;

 • Компютърна техника и технологии, професия „Техник на компютърни системи“ с разширено изучаване на Английски език;

 • Компютърни мрежи, професия „Техник на компютърни системи“ с разширено изучаване на Английски език.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по следните специалности:

– “Автотранспортна техника”, професия „Техник по транспортна техника“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

– “Машини и системи с ЦПУ”, професия „Машинен техник“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по следните специалности:

– “Електроенергетика”, професия „Електротехник“ с разширено изучаване на Английски език;

– “Електрообзавеждане на производството”, професия „Електротехник“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

– “Мехатроника”, професия „Мехатроника“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по следните специалности:

– “Оперативно счетоводство”, професия „Оперативен счетоводител“ с разширено изучаване на Немски език;

– “Търговия на едро и дребно”, професия „Търговски представител“ с разширено изучаване на Английски език;

– “Икономика и мениджмънт”, професия „Икономист“ с разширено изучаване на Немски език;

– “Електронна търговия”, професия „Организатор на Интернет приложения“ с разширено изучаване на Английски език;

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОИТЕЛСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „ИНЖЕНЕР НЕДЬО РАНЧЕВ“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по следните специалности:

– “Армировка и бетон”, професия „Строител“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

– “Мебелно производство”, професия „Техник-технолог в дървообработването“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

 • Външни облицовки и настилки”, професия „Строител“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по:

 • Специалност: “Икономическа информатика”, професия „Икономист-информатик“ с интензивно изучаване на Английски език;

 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на Английски език.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по специалност “Подпомагане на деца”, професия „Социален асистент“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СТАРА ЗАГОРА

Университетът заема престижното 5-о място по рейтинговата класация на университетите в България и полага изключително големи грижи за обучението, бита и развитието на своите студенти.

В структурата му са включени 9 структурни звена: Аграрен факултет с учебно-експериментална база, Ветеринарномедицински факултет с клиники, Медицински факултет с Университетска болница, Педагогически факултет, Стопански факултет, Факултет Техника и технологии-Ямбол, Медицински колеж-Стара Загора, Филиал – Хасково, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.

В университета се обучават над 10 000 студенти от България и света, от близо 600 висококвалифицирани преподаватели, както и от гост лектори от други университети в страната и чужбина, в над 100 бакалавърски специалности и магистърски програми. Университетът провежда повече от 70 докторски процедури. Издадени са и над 15000 свидетелства за квалификации и следдипломни специализации.

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „АКАДЕМИК ПЕТКО СТАЙНОВ“, ГРАД КАЗАНЛЪК

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по следните специалности:

 • Фризьорство, професия „Фризьор“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

 • Козметика, професия „Козметик“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗЪМ, ГРАД КАЗАНЛЪК

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по следните специалности:

 • Електронна търговия” с разширено изучаване на Английски език;

 • Екскурзоводско обслужване” с разширено изучаване на Английски език;

 • Кетъринг”, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ХАДЖИЕНОВ“, ГРАД КАЗАНЛЪК

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по следните специалности:

– “Компютърна техника и технологии”, професия „Техник на компютърни системи“ с разширено изучаване на Английски език;

– “Строителство и архитектура”, професия „Строителен техник“ с разширено изучаване на Английски език;

– “Машини и системи с ЦПУ”, професия „Машинен техник“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

– “Мехатроника”, професия „Мехатроника“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ, ГР. КАЗАНЛЪК

През учебната 2020/2021 г. ще се осъществи прием на ученици по следните специалности:

1. Професия: „Икономист – информатик”

Специалност: “Икономическа информатика“

2. Професия: „Техник по транспортна техника“

Специалност: „Автомобилна мехатроника”

3. Професия: “Електротехник“

Специалност: „Електрообзавеждане на транспортна техника”

4. Професия: „Техник по транспортна техника“

Специалност: „Автотранспортна техника”

Всички специалности са с разширено изучаване на Английски език.

Запознайте се с нас на:

https://www.canva.com/design/DAD6t-a2giE/TT0LU3qmyyVia7BC__xeCw/view?fbclid=IwAR38JurNKFioZM7EbzTnesTUYRksva_Rzr15CE40JE5SAgAFWHAgcFarLag

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН „АКАД. ДЕЧКО УЗУНОВ“ – КАЗАНЛЪК

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием в VIII клас- две паралелки – 48 места, за специалностите :

– „Промишлен дизайн“ – ,

– „Пространствен дизайн“ – ,

– „Рекламна графика“ –

– „Изящни изкуства“ –

– „Лютиерство“

Учениците кандидатстват по Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, на министъра на културата, обн. ДВ. бр.67 от 26.08.2016 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по следните специалности:

– “Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове”, професия „Изпълнител на термални процедури“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

– “Производство на кулинарни изделия и напитки”, професия „Готвач“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по специалност “Електронна търговия”, професия „Организатор Интернет приложения“ с разширено изучаване на Английски език.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, ГРАД РАДНЕВО

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по следните специалности:

– “Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството”, професия „Машинен техник“, без интензивно и без разширено изучаване на Немски език;

– “Локомотиви и вагони”, професия „Техник по железопътна техника“, без интензивно и без разширено изучаване на Немски език;

– “Ръководител движение”, професия „Организатор по експлоатация в ж.п. инфраструктура“, без интензивно и без разширено изучаване на Немски език.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯАТАНАС ДАМЯНОВ“, ГРАД НИКОЛАЕВО

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по следните специалности:

 • Електрообзавеждане на производството, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

 • Шлосерство, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ГРАД ГУРКОВО

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по следните специалности:

 • Производство на кулинарни изделия и напитки, професия „Готвач“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

 • Обслужване на заведения в общественото хранене, професия „Сервитьор-барман“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ГЕО МИЛЕВ“, ГРАД МЪГЛИЖ

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по следните специалности:

 • Механизация на селското стопанство, професия „Техник на селскостопанска техника“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

 • Горско стопанство и дърводобив, професия „Техник-лесовъд“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

 • Агроекология, професия „Агроеколог“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГРАД ГЪЛЪБОВО

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по специалност “Електронна търговия”, професия „Организатор Интернет приложения“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ГРАД ГЪЛЪБОВО

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по следните специалности:

– “Електрообзавеждане на производството”, професия „Електротехник“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

– “Електрически превозни средства”, професия „Техник по транспортна техника“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

 • Металообработващи машини”, професия „Машинен монтьор“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГРАД ЧИРПАН

През учебната 2020/2021 г. учебното заведение ще осъществява прием след завършен 7. клас по следните специалности:

–           “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, професия „Ресторантьор“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

–           “Механизация на селското стопанство”, професия „Техник на селскостопанска техника“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

–           “Автотранспортна техника”, професия „Техник по транспортна техника“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

–           “Трайни насаждения”, професия „Техник-растениевъд“, без интензивно и без разширено изучаване на Английски език;

Фирми:

ФИРМА „АТЕ ПЛАСТ“ ООД СТАРА ЗАГОРА, ПАРТНЬОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

Дейността на фирмата е свързана с производство на гъвкави полимерни фолиа и опаковки за индустрията. Средният брой специалисти, работещи в нея през 2019 г., е 198, като основните работни позиции са: Машинен оператор; Технолог; Инженер, електромеханично оборудване; Механик, Инженер, Автоматизация; Електротехник, промишлено оборудване; Организатор производство; Лаборант и др.

ВИДЕОТОН БЪЛГЕРИАН ХОЛДИНГС“ ЕООД, ПАРТНЬОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА И ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

Дейността на фирмата е свързана с производство на монтажни възли и крайни изделия – домакински уреди, електрически възли и устройства. Oсновните работни позиции са: Инженер технолог- електро-механични изделия; Инженер конструктор- електро-механични изделия; Инженер поддръжка на машини и съоръжения; Организатор и Координатор производство; Специалист контролни функции, сглобяване и монтаж; Специалист логистика-доставка на материали и износ готова продукция.

ВЕАС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ПАРТНЬОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА И ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

Дейността на фирмата е свързана с насищане, спояване и тестване на печатни платки за домакински и индустриални уреди, предоставяйки малко до голямо серийно производство по проекти на клиенти. Основните работни позиции са: Инженер производство – технолог; Специалист-поддръжка на машини; Специалист контролни функции, сглобяване и монтаж; Специалист ремонт на печатни платки; Специалист ремонт на печатни платки.

ВТ БУЛПЛАСТ“ ЕООД, ПАРТНЬОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА И ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

Дейността на фирмата е свързана с производство на пластмасови детайли за домакински уреди и електрически устройства, бакелитови детайли за електрическата индустрия, както и инструментална екипировка. Основните работни позиции са: Инженер инструментална екипировка- конструктор; Инженер инструментална екипировка- технолог; Инженер производствено планиране, прогнозиране и развитие; Инженер технология на пластмасите.

Средният брой специалисти, работещи във фирмите през 2019 г., е 1056.

ФИРМА „ТЕХНОГИПС ПРО“ ЕАД

Дейността на фирмата е свързана с Производството на гипсокартон, сухи гипсови смеси и гипсови мазилки. Средният брой специалисти, работещи в нея през 2019 г., е 118, като основните специалности са: Автоматизация на производството; Автоматика, информационна и управляваща техника; Ел. обзавеждане на промишлени предприятия и Електроенергетика; Екология; Химични технологии; Инженерна химия и съвременни материали; Компютърна техника и технологии – Информатика – Компютърни технологии в машиностроенето; Строително инженерство; Маркетинг; Икономика; Финанси.

На 4 май 2020 г., изготвеният видеопродукт беше поставен на фейсбук страница на Център за подкрепа за личностно развитие – Кариерно ориентиране, гр. Стара Загора – „Виртуална панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране“ – https://bit.ly/3ajxVfi Това съобщи за DOLAP.BG Станимира Димитрова, специалист „Кариерно ориентиране“ в Центъра за подкрепа на личностно развитие в Стара Загора.- Всички материали ще бъдат предоставени на ръководствата на училищата, които обучават седмокласници. Целта е те да достигнат до тях чрез електронните дневници, за да направят бъдещите гимназисти най-правилния информиран избор. Освен това, биха могла да се обаждат и за допълнителна информация и онлайн консултация в Центъра за Кариерно ориентиране“.

Росица Ранчева