Ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков: „Учебната година ще приключи в срок“  

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков увери, че учебната година ще приключи в срок и няма да бъдат удължавани семестри в нито един факултет: „Всички семестриални изпити в Тракийски университет – Стара Загора ще се проведат неприсъствено – онлайн, а държавните изпити се организират от всеки факултет в присъствена форма, при засилени санитарни мерки за сигурност, съобразени с извънредната ситуация във връзка с разпространението на COVID-19.“

Магистрите от Аграрния факултет предстои да се явят на теоретичен държавен изпит на 28-ми май, а на 29-ти май ще се проведе защита на дипломни работи. Летните стажове за студентите ще са в предвидения редовен срок.

Ветеринарномедицински факултет планират поправителната сесия на държавни теоретични и практически изпити да се проведе от 18-ти май до 5-ти юни, в групи от по 8 човека.

Студентите от ВМФ , V-ти курс, ще бъдат  на стаж през месеците юли, август и септември в 28 региона в страната, съответно по един месец в клиника за дребни животни, един месец във ферма за продуктивни животни и един месец в Областна агенция по безопасност на храните.

3-курсниците ще бъдат по две седмици на стаж при ветеринарни лекари в 28 региона в страната.

Студентите от VI-ти курс на Медицински факултет от юни ще започнат поетапно да стажуват и да се явяват на съответните изпити, за да успеят да се дипломират в срок.

Редовните държавни изпити в Педагогически факултет ще се проведат в две форми – присъствена и неприсъствена (за тези, които са възпрепятствани и по уважителни причини не могат да дойдат до Стара Загора).Те ще са през месец юни, като за присъствените се предвиждат групи от по 5 човека при засилени санитарни мерки.

Ръководството на факултета подготвя освен писмен изпит  и практико-приложен със симулативни модели.

В Стопанския факултет предстои поправителна сесия на държавните изпити, летни стажове, а през месец септември редовна сесия на държавните изпити.

Магистрите от факултет „Техника и технологии“ – Ямбол ще се явят на поправителна сесия на държавни изпити през последната седмица на месец май. Ръководството на факултетa обмисля част от практическите занятия да се проведат в началото на юни.

Медицинският колеж ще проведе предвидените стажове в учебните зали и лаборатории през месец юни, през юли студентите ще се явят на държавни изпити.

Във филиала в Хасково също преддипломните стажове ще се проведат в учебно-практическите кабинети и през месеците август и септември – държавните изпити.

Цялата учебна дейност на ДИПКУ е онлайн, защитите на дипломни работи и държавните изпити също ще бъдат проведени онлайн.