Облекчават мерките за носене на маска на открити обществени места в Стара Загора

Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров се отменят част от въведените противоепидемични мерки. Всички лица, намиращи се на територията на община Стара Загора в закрити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, зали и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (кърпа, шал и др.).

Когато гражданите се намират на открити обществени места (в т.ч., паркове, улици, автобусни спирки), са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица е нужно да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата.

Препис от заповедта е връчен на кметове и кметски наместници на територията на Община Стара Загора, заместник-кметове, секретаря на Община Стара Загора и директора на ОД МВР- Стара Загора за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на секретаря на Община Стара Загора.

https://www.starazagora.bg/uploads/pages/zap_10-00-1277_2020.pdf

Павлина Дудева