Над 1300 кандидат студенти се явиха на предварителни изпити в Тракийски университет

След Софийски технически университет, Тракийският университет в Стара Загора проведе четири от общо петте серии предварителни кандидат студентски изпити и тестове. Това съобщи за DOLAP.BG зам.ректорът по учебна дейност доц. Нели Грозева. Явиха се близо 1300 кандидат студенти. Това показа, че интересът към нашия университет не е спаднал в сравнение с миналогодишната предварителна кандидат студентска сесия. Резултатът е добър, като се има предвид, че голяма част от младите хора все още имат преграда от ограниченията, които поставя извънредната ситуация.

До момента налице са всички резултати с изключение на изпита по химия. На него се явиха 480 кандидати. Трябваше да изгледаме записа на всеки един кандидат студент и след това да преминем към оценяване на тези, които се допускат до оценяване.

Общо резултатите от останалите изпити и тестове показват, че когато се явяват онлайн, кандидат студентите запазват или леко понижават успеха си. Докато на изпита по математика на втората сесия има доста по-добри резултати от първата сесия и в сравнение с миналата година.

За изпита, който ще се проведения на 9 май 2020 г. по биология досега има подадени 275 заявления.

Проведените изпити и тестове важат за всички специалности за образователна степен „бакалавър“, каза доц. Грозева.

В Тракийски университет вече са получени държавни поръчки за новите специалности : за Аграрния факултет – „Агрономство и етерично-маслени култури“; за Стопански факултет – „Информационни технологии в икономиката“; в Медицински колеж – „Медицински козметик“. В процес на разглеждане е проектът за акредитация на специалността „Помощник фармацевт“ . Планира се разкриване и на нови IT– специалности.

Следващите стъпки са подготовка и провеждане на редовната сесия от кандида тстудентски изпити. Няма да се променят датите, тъй като матурите на дванадесетокласниците ще бъдат на 1-ви и 3-ти юни т.г., а редовните изпити в университета започват от 29 -ти юни. Т.е. тези, които завършват през настоящата учебна година ще имат достатъчно време да се организират и ако имат желание, да кандидатстват и на редовните изпити в Тракийски университет. Подаването на документи за класиране може би ще бъде изместено във времето, защото ще се изчака когато абитуриентите получат зрелостните си дипломи за завършено средно образование, за да участват с бал образуваща оценка от тях.

Учебната година в Тракийски университет ще завърши онлайн за всички студенти. Всички факултети и колежи използват различни начини, за да представят материала под формата на видия, записи, клипове, филмчета и пр., за да онагледят това, което студентите можеха да видят, ако бяха на живо в лабораториите. Някои от занятията се излъчват онлайн като преподавателите са в лабораторията, а студентите – пред компютрите. Всички звена успяха да се адаптират и да намерят начин, учебният материал за семестъра, в достъпна форма да достигне до студентите.

Според доц. Нели Грозева, предимствата на онлайн обучението са, че при извънредна ситуация, каквато е пандемията и наложеното извънредно положение, чрез електронния вариант може да бъде представен необходимият ресурс и студентите да бъдат подготвени за изпит. Според тях така те имат удобството по всяко време да ползват тези ресурси, да правят тестове, да се упражняват, да гледат филми и видиа, да имат достъп до ресурсите, които всеки преподавател е оставил. Друго предимство е, че и да имат друга заетост ,10 минути по-късно може да се включат в лекция или упражнение от къщи, без да пътуват. Има и недостатъци. Те са особено големи за специалностите, които изискват повече практическо обучение. Но на този етап, временно, за справяне със ситуацията преподавателите по тези дисциплини намериха възможности, за да представят по най-достъпен и атрактивен начин нужната материя на студентите. Там, където е нужно, ако ситуацията позволи, ще бъдат на присъствени занятия само за някои упражнения или за някоя част от дадена дисциплина. Плануват се възможности за летни практики, на които практическото обучение да е толкова засилено, че да компенсира някои пропуски от семестъра.

Росица Ранчева