Номинации за Награда „Стара Загора“ – Майя Найденова

До определения срок 15 април 2020 г. до кмета на Община Стара Загора са постъпили 11 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2020 година. С нея се удостояват граждани и колективи с високи художествено-творчески постижения в духовния живот , в областта на образованието и науката в Общината. Отличията са в две направления – „Наука и образование“ и „Култура и изкуство“.

Редколегията на сайта „Dolap.bg ще публикува последователно, без редакторска намеса, направените предложения.

В направление „Култура и изкуство“ за колективна награда са номинирани:

Държавна опера – Стара Загора за абсолютната премиера за България и на Балканите на операта „Африканката” от Джакомо Майербер, постановка на Държавна опера-Стара Загора и Дойче Опер-Берлин.

Народно читалище „Родина 1860“ във връзка със 160-та годишнина от основаването му, като родоначалник на музикалната и театрална традиция на Стара Загора и нейното съхранение и развитие.

В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда са номинирани:

Беса Лугичи за ролята й на Инес в операта „Африканката“ от Джакомо Майербер; Силвия Томова – художествен ръководител на балета на Държавна опера Стара Загора; Иван Матев – литературен историк и критик, директор на Музей „Литературна Стара Загора“.

Номинираните за индивидуална награда в направление „Наука и образование“ са Иван Христов Поров – старши учител по музика в ОУ „Кирил Христов“; Гено Николаев Недялков – старши учител по английски език в ОУ „Кирил Христов“; Жеко Стоянов Ганев – професор, инж. дтн, създател и ръководител на фирма „Елфи- Тех“ ООД, електрохимични интегрирани технологии; Живка Стойчева – старши учител по информатика в ППМГ „Гео Милев“; Майя Христова Найденова – старши учител по химия и опазване на околната среда в ППМГ „Гео Милев“; Доц. д-р Алексей Стоев, директор на Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ Стара Загора и директор на филиала на Института за космически изследвания и технологии при БАН.

Отличията се връчват по повод 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

ДО КМЕТА

НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Г-Н ЖИВКО ТОДОРОВ

ОТНОСНО: Предложение за присъждане на индивидуална награда „Стара Загора“ в направление „Наука и образование“ за 2020 година на Майя Христова Найденова-Георгиева

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

Педагогическият съвет на ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора предлага индивидуалната награда „Стара Загора“ в направление „Наука и образование“ да бъде връчена на Майя Христова Найденова Георгиева – старши учител по химия и опазване на околната среда в ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора.

Госпожа Майя Найденова Георгиева е старши учител по химия и опазване на околната среда със седемнадесет години педагогически стаж, като от 2017 година работи в ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора. Преди това, в периода от 2003 до 2017 година, е била заместник-директор и учител по химия и опазване на околната среда в СУ“Максим Горки“.

Основният мотив за нейното номиниране е активната й работата с изявени ученици, които успява да вдъхнови да участват и подготви да постигнат високи резултати в конкурси, състезания и олимпиади на регионално, национално и международно ниво:

 1. Мирослав Минчев – допуснат до Национален кръг на 52 олимпиада по химия и опазване на околната среда – 21-22 март 2020 година, град Гоце Делчев (поради извънредното положение националният кръг все още не е проведен)

 2. Мирослав Минчев – отлично представяне на конкурс „Школа Физтеха 2020“ 21-22 март 2020 года, Харковски национален университет, Украйна

 3. Мирослав Минчев – преминал през два квалификационни кръга (3 януари 2020 и 20 февруари 2020 в град София); част от разширения състав на националния отбор на България за участие в Международен турнир на младите естествоизпитатели, август 2020, Санкт Петербург, Русия

 4. Миросав Минчев – второ място в конкурса за изявени ученици на НТС, Стара Загора, 1 ноември 2019 година

 5. Мирослав Минчев – трето място на XII Национално състезание за ключови компетентности по природни науки „Климатични промени“, град Копривщица, 15-17 ноември 2019 година

Госпожа Найденова-Георгиева работи по различни Национални програми:

 1. Националната програма за финансиране на занимания по интереси, клуб „Химия+“, 2019/2020 учебна година

 2. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“, 2017/2018 учебна година, 2018/2019 учебна година, 2019/2020 учебна година

Образование:

 1. 1996 – 2001 Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски, гр. Пловдив, магистър по биология и химия
 2. 2002-2004 Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, магистър Счетоводство и контрол

 3. 07.11.2009 – 20.11.2010 – специализация „Съвременни аспекти на обучението по информатика и ИТ“,

 4. 2010г. ДИПКУ-Стара Загора, учител по информатика и ИТ

Предвид гореизложените мотиви, предлагаме на вниманието Ви един безспорен професионалист, всеотдаен и последователен в работата си, работещ за издигане на имиджа на ППМГ „Гео Милев и град Стара Загора, който заслужава да бъде удостоен с награда „Стара Загора“ на Община Стара Загора. Изказваме своята увереност, че госпожа Найденова – Георгиева е достоен кандидат и бъдещ носител на това престижно отличие.

С уважение: Николина Куличева

директор на ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора