Номинации за награда „Стара Загора“- доц.д-р Алексей Стоев

До определения срок 15 април 2020 г. до кмета на Община Стара Загора са постъпили 11 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2020 година. С нея се удостояват граждани и колективи с високи художествено-творчески постижения в духовния живот , в областта на образованието и науката в Общината. Отличията са в две направления – „Наука и образование“ и „Култура и изкуство“.

Редколегията на сайта „Dolap.bg ще публикува последователно, без редакторска намеса, направените предложения.

В направление „Култура и изкуство“ за колективна награда са номинирани:

Държавна опера – Стара Загора за абсолютната премиера за България и на Балканите на операта „Африканката” от Джакомо Майербер, постановка на Държавна опера-Стара Загора и Дойче Опер-Берлин.

Народно читалище „Родина 1860“ във връзка със 160-та годишнина от основаването му, като родоначалник на музикалната и театрална традиция на Стара Загора и нейното съхранение и развитие.

В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда са номинирани:

Беса Лугичи за ролята й на Инес в операта „Африканката“ от Джакомо Майербер; Силвия Томова – художествен ръководител на балета на Държавна опера Стара Загора; Иван Матев – литературен историк и критик, директор на Музей „Литературна Стара Загора“.

Номинираните за индивидуална награда в направление „Наука и образование“ са Иван Христов Поров – старши учител по музика в ОУ „Кирил Христов“; Гено Николаев Недялков – старши учител по английски език в ОУ „Кирил Христов“; Жеко Стоянов Ганев – професор, инж. дтн, създател и ръководител на фирма „Елфи- Тех“ ООД, електрохимични интегрирани технологии; Живка Стойчева – старши учител по информатика в ППМГ „Гео Милев“; Майя Христова Найденова – старши учител по химия и опазване на околната среда в ППМГ „Гео Милев“; Доц. д-р Алексей Стоев, директор на Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ Стара Загора и директор на филиала на Института за космически изследвания и технологии при БАН.

Отличията се връчват по повод 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

ДО КМЕТА

НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Г-Н ЖИВКО ТОДОРОВ

ОТНОСНО: Предложение от Редколегията на сайта за литература, изкуство, култура, наука, образование и пр. Долап.БГ за номиниране с индивидуална награда „Стара Загора“ доц. д-р Алексей Стоев, директор на филиала на Института за космически изследвания и технологии при БАН в Стара Загора и директор на Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“, Стара Загора в направление „Наука и образование“.

Уважаеми, господин кмете,

Имаме честта и удоволствието да Ви предложим доц. д-р Алексей Стоев да бъде удостоен с наградата „Стара Загора“ поради изключителния му принос в областта на образованието и популяризиране на астрономията и космическите науки в Стара Загора, научни изследвания в областта на археоастрономията, хелиофизиката и дидактиката в астрономическото образование, участие в международни научни форуми, където популяризира името на Стара Загора и на България.

Доц. др. Алексей Стоев е професионалист с доказан принос и иновативни подходи в учебно-възпитателната работа. Неговата научна и педагогическа работа е ефикасна и ефективна, гарантира постигане на основните цели в неговата професионална и обществена дейност чрез оптимално използване на наличните ресурси.

На всички регионални, национални и международни форуми той показва изключителна компетентност и капацитет в професионалната си дейност; Създава и използва иновации, с които гарантира извличане на практическа полза от въвеждането на нови решения и добри практики в дейността си.

Резултатите от неговата работа осигуряват устойчивост и дългосрочна ориентация, като се вземат под внимание главно интересите на младите хора. В постиженията преобладават иновативност, въвеждане и промотиране на добри практики, които могат да се прилагат и в други места. Дейностите му целят да продължават, надграждат или мултиплицират постигнати резултати.

Приносни области за периода м. май 2019 г.- февруари 2020 г.:

1.В областта на образованието и популяризацията на астрономията и космическите науки

Подготовка на ученици за участие в олимпиади по астрономия като ръководител на Национална школа по астрономия и астрофизика в Стара Загора.

От 7 до 21 юли 2019 г. в Стара Загора беше проведена ежегодната Национална школа по астрономия и астрофизика за подготовка на разширения състав на националния отбор по астрономия за участие в Международната олимпиада по астрономия. В Школата

участваха 20 ученика от страната, по 10 в младша и старша възраст. По-късно, между 19 и 27 октомври 2019 г. в румънският град Пятра Нямц (Piatra Neamt) се проведе 24-ата Международна олимпиада. Участие в интелектуалната надпревара взеха ученици от над 25 държави от цял свят. Българският отбор, състоящ се от шестимата най-добри млади астрономи в гимназиална възраст преминали през националната школа се представи достойно. Те завършиха състезателния сезон за 2019 г. с много добро постижение, спечелвайки 1 златен, 1 сребърен и 4 бронзови медала! 

Подпомагане на млади учители по природни науки

Изнасяне на цикъл лекции по астрономия и астрофизика пред млади учители по природни науки в Община Стара Загора с цел повишаване интереса към актуалното състояние на науката на съвременния етап. Тематиката на лекциите способства за:

– използване на знанията по астрономия при подпомогне преподаването на основните природни науки в училище, включително знания за предмета на изследване на астрономията, научните й методи, съвременните концепции, постиженията и ограниченията които имат фундаменталните науки на съвременния етап;

– увеличаване на техните способности да използват специализирани знания в областта на астрофизиката за разработване на специализирани уроци по природни науки.

Учители, харесали дадената лекция бяха окуражавани да поканят лектора да изнесе адаптиран за ученици вариант на своята лекция и по този начин да се създаде една пътуваща лектория по астрономия, астрофизика и космически науки за училищата.

Обучение на докторанти

Привличане за научна работа в областта на хелиофизиката и образованието по физика и астрономия на млади специалисти, които в по-ранните години са били курсисти в АО.

Популяризация на астрономическата и космическата наука

  1. Цикъл публични лекции по астрофизика

Създаване на цикъл от публични лекции по астрофизика, изнесени основно в голямата зала на Международния младежки център и Регионална библиотека „Захари Княжески”. Основната цел на лекторията бе: да подпомогне разбирането на хората на основните научни концепции в съвременната астрофизика. Слушателите успяха да получат основни примери за проявления на основните закони на физиката в мащаба на Вселената и Слънчевата система и да се запознаят с основните методи на изследване, използвани в астрономията.

Тематика:

Еволюция на Вселената

Основни проблеми на съвременната космология

Слънчевата система – нашия галактичен дом

Физика на Слънцето и слънчевата активност

Физически процеси в системата Земя – Слънце

Живот във Вселената

  1. Лекции по история на астрономията и археоастрономия

Родена през втората половина на 20 век, археоастрономията се е превърнала в мост между астрономите и археолозите. В лекторията са показани резултатите от проучването на паметници на територията на Америка, Египет, Близкия изток, Великобритания, Франция, Южния Урал, Тибет. Тези научни постижения са променили знанията за човека от желязната епоха до човек от неолита. Показан е нашияга праотец, притежаващ точни астрономически знания, които са отразени в сложни древни календари, с мрежа от обсерватории за наблюдение на Слънцето, Луната и ярките звезди. Пирамидите на Египет, градът на светата инка Мачу Пикчу, древните могили на Америка и на север от Европа, град Аркаим в Южния Урал, мегалитни структури на Ирландия, Великобритания, Франция, Балканите и България. Какво означаваха тези знания за древна личност? Какво разкрива археоастрономията пред днешния човек?

Тематика:

Въведение в археоастрономията

Палеолитните хора и небесната сфера

Древни календарни системи

Обсерваториите на праисторическите хора

Космическите въздействия върху биосферата (и Човека?!)

Астрономията в системата на архаичната култура

2.В областта на изследователската работа по:

  1. Археоастрономия

Създадена бе организация за провеждането на мащабно изследване на тема „Еволюция на астрономическите знания и астрономически практики на територията на Древна Тракия“. Бяха проучени 8 скално-изсечени паметника и мегалитни обекти, както и начините за получаване и съхранение на астрономически данни в безписмените енеолитни общества, живели на територията на тези земи. Под ръководството на А. Стоев бяха осъществени 4 археоастрономически експедиции за изследване на структурата на сакралното пространство, астрономическата ориентация и функционалната еволюция на система за проекции на Слънцето, създадена на територията на скално-изсечените паметници.

Публикации:

Stoeva P. and A. Stoev, 2019, Ancient astronomical observatories in Bulgaria, UNESCO International Scientific-Practical ConferenceHistorical, Cultural and Scientific Heritage of Astronomical Observatories: Formation of the Outstanding Universal Value of Sites“, December 2-7, 2019, Kazan, Tatarstan.

Stoev A. and P. Stoeva, 2019, Yuri Gagarin public astronomical observatory – the first in Bulgaria: 60 years later, UNESCO International Scientific-Practical ConferenceHistorical, Cultural and Scientific Heritage of Astronomical Observatories: Formation of the Outstanding Universal Value of Sites“, December 2-7, 2019, Kazan, Tatarstan.

Stoev A. and P. Stoeva, 2019, Public astronomical observatories in Bulgaria as educational, scientific and cultural centres, UNESCO International Scientific-Practical ConferenceHistorical, Cultural and Scientific Heritage of Astronomical Observatories: Formation of the Outstanding Universal Value of Sites“, December 2-7, 2019, Kazan, Tatarstan.

Spasova M., V. Markov, A. Stoev, T. Todorov, P. Stoeva, 2019, Symbols, myths, and images of the underworld in the arrangement and operation of show caves, 2nd EuroSpeleo Show Cave Symposium, 13th EuroSpeleo Forum, 26th – 29th September 2019, Sofia, Bulgaria, 90 years of organized speleology in Bulgaria, 45 years of cave rescue in Bulgaria, p. 93.

  1. Хелиофизика

Под ръководството на А. Стоев бе разработен и създаден приборен комплекс за наблюдаване на слънчевата корона и ореолните явления на небесната сфера по време на фазовата еволюция на Пълното слънчево затъмнение на 2 юли 2019 г. от гр. Кинес, Република Аржентина.

Публикации:

Стоева Пенка, Алексей Стоев, Сергей Кузин, Бешир Марзук, Андрей Перцов, Мохамед Семеида, 2019, Резултати от спектрални и фотометрични наблюдения на вътрешната корона на слънцето по време на пълното слънчево затъмнение на 02 юли 2019 г. в Аржентина, Fifteenth International Scientific Conference“Space, Ecology, Safety”, SES 2019, 6 – 8 November 2019, Sofia, Bulgaria.

Стоев Алексей, Пенка Стоева, Сергей Кузин, Андрей Перцов, 2019,Изучаване на разпределението на яркостта на небето и ореолни явления по време на пълно слънчево затъмнение, Fifteenth International Scientific Conference“Space, Ecology, Safety”, SES 2019, 6 – 8 November 2019, Sofia, Bulgaria.

  1. Дидактика на астрономическото образование

Беше разработена тематика за ученически кръжок по астрономия свързана с изучаването на динамиката на космическите полети, наблюдения на изкуствени спътници на Земята.

Публикации:

Boujurova Eva, Ognjan, Alexey Stoev, Penka Stoeva, 2019, Satellite trajectories, observations, and other data used to construct physics and astronomy problems and solutions, Fifteenth International Scientific Conference“Space, Ecology, Safety”, SES 2019, 6 – 8 November 2019, Sofia, Bulgaria.

3. Популярни лекции, телевизионни и радиопредавания, писани медии, филми:

-Публична лекция на тема: Пътешествие в конуса на лунната сянка: Аржентина 2019 – 18 октомври 2019 г., Софийски университет „Кл. Охридски“, гр.София,

-Мотивационна публична лекция пред старозагорски младежи и ученици на тема: „Животът на изследователя: любопитство, възхищение, мисъл и действие“ www.dolap.bg

-Радиопредавания, свързани с актуални астрономически събития и космически проекти

Доц. д-р Алексей Димитров Стоев е роден през 1952 г., в град Пазарджик. Директор е на Филиала на Института за космически изследвания и технологии при БАН в Стара Загора и Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин”, Стара Загора. Научните му интереси са концентрирани в областта на хелиофизиката, слънчево – земните взаимодействия, климатологията, археоастрономията дидактиката на астрономията и космическите науки. Откривател и изследовател е на повече от 16 древни обсерватории, разположени на територията на България и Балканския полуостров.

От 1993 до 2011 г. е председател на Съвета на директорите на народните астрономически обсерватории и планетариуми в България. Член е на Съюза на физиците в България, на работни комисии към Международния астрономически съюз, член-съучредител на Европейското дружество за астрономия в културата, член на Комисията по физико-химия на карста при Международния спелеоложки съюз, член-съучредител на Съюза на астрономите в България, един от ръководителите на националния отбор по астрономия. Под негово ръководство в периода 1997 – 2019 г. са подготвени за участие в международните олимпиади по астрономия и астрофизика повече от 160 ученика, които са спечелили през това време 58 златни, 96 сребърни и 128 бронзови медала. Участник и организатор на 10 научни наблюдателни експедиции по астрономия за наблюдения на явлението „пълно слънчево затъмнение” в Русия, САЩ, България, Китай, Египет, Турция, Австралия, Аржентина.

Алексей Стоев е спелеолог от 1972 г., занимаващ се активно с изследвания на физическите процеси и явления в пещерната атмосфера; ръководител и участник в множество изследователски пещерни експедиции в и извън България; член на Управителния съвет на Българската федерация по спелеология в периода 1993 – 2007 г.

Автор и съавтор е на множество научни публикации, популярни статии и есета, фотоизложби и филми в горепосочените научни области.

Алексей Стоев е семеен, с две деца. Владее английски и руски език.

През 1993 г. е избран за председател на ТД „Сърнена гора” – Стара Загора, който пост заема до 2014 г. Алексей Стоев е участник и ръководител на туристически, алпийски и пещерни прояви във всички български планини, на алпийски изкачвания в Алпите, Алтай, Андите, Кавказ, Килиманджаро, Високите Татри, Пиринеите и други, на спортно-технически пещерни експедиции в Словакия, Албания, Гърция, Турция, Кавказ, Урал и Алтай, на изследователски пещерни експедиции в България, Русия, Румъния, Словакия, Куба, Полша, Гърция, Турция, Албания и др.

От 1990 г. до 2013 г. Алексей Стоев е избран за член на Управителния съвет на Българския туристически съюз, а от 2013 до 2019 г. е и председател на БТС.

За DOLAP.BG

Главен редактор Уляна КЬОСЕВА