Номинации за Награда „Стара Загора“ – проф. инж. дтн. Жеко Ганев

До определения срок 15 април 2020 г. до кмета на Община Стара Загора са постъпили 11 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2020 година. С нея се удостояват граждани и колективи с високи художествено-творчески постижения в духовния живот , в областта на образованието и науката в Общината. Отличията са в две направления – „Наука и образование“ и „Култура и изкуство“.

Редколегията на сайта „Dolap.bg ще публикува последователно, без редакторска намеса, направените предложения.

В направление „Култура и изкуство“ за колективна награда са номинирани:

Държавна опера – Стара Загора за абсолютната премиера за България и на Балканите на операта „Африканката” от Джакомо Майербер, постановка на Държавна опера-Стара Загора и Дойче Опер-Берлин.

Народно читалище „Родина 1860“ във връзка със 160-та годишнина от основаването му, като родоначалник на музикалната и театрална традиция на Стара Загора и нейното съхранение и развитие.

В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда са номинирани:

Беса Лугичи за ролята й на Инес в операта „Африканката“ от Джакомо Майербер; Силвия Томова – художествен ръководител на балета на Държавна опера Стара Загора; Иван Матев – литературен историк и критик, директор на Музей „Литературна Стара Загора“.

Номинираните за индивидуална награда в направление „Наука и образование“ са Иван Христов Поров – старши учител по музика в ОУ „Кирил Христов“; Гено Николаев Недялков – старши учител по английски език в ОУ „Кирил Христов“; Жеко Стоянов Ганев – професор, инж. дтн, създател и ръководител на фирма „Елфи- Тех“ ООД, електрохимични интегрирани технологии; Живка Стойчева – старши учител по информатика в ППМГ „Гео Милев“; Майя Христова Найденова – старши учител по химия и опазване на околната среда в ППМГ „Гео Милев“; Доц. д-р Алексей Стоев, директор на Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ Стара Загора и директор на филиала на Института за космически изследвания и технологии при БАН.

Отличията се връчват по повод 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

До

г-н Живко ТОДОРОВ

кмет на Община Стара Загора

ОТНОСНО: Предложение на Търговскопромишлена палата Стара Загора за удостояване с наградата „Стара Загора“ през 2020 г. в направление „Наука и образование“ на проф. инж. дтн Жеко Стоянов Ганев.

Жеко Стоянов Ганев е роден през 1951 г. в Стара Загора. Има висше техническо образование и е работил като научен сътрудник в Института по изчислителна техника и в Института по космически изследвания към БАН. От 1992 г. е доктор на техническите науки по оптически електронни комплекси, а от 1994 до 2014 г. е професор по Квантова електроника в Санктпетербургския политехнически университет. Има дисертации на тема Нискотемпературна плазма и Оптична локация. Автор е на редица патенти и научни доклади в областта на физикохимията и квантовата електроника. Той е основател и ръководител на старозагорската фирма ЕлфиТех ООД с предмет на дейност електрохимични интегрирани технологии, която вече 30 години развива научно-изследователска и приложна дейност. Фирмата има над 1200 разработени и внедрени инсталации у нас и в чужбина за обработка на питейни, отпадни и силно замърсени води, без използването на химични реагенти. Тя е със сериозен принос за утвърждаване на озона като най-добра практика в ЕС при пречистването на води и въздух, за което е получила медали и награди от международни изложения и форуми. Член е на DWA и работи в тясно сътрудничество с научно-изследователски институти и водещи фирми в САЩ, Русия, Щвейцария и Унгария.

В края на 2019 г. проф. Жеко Ганев получи Първа награда за иновации от Националния конкурс Сграда на годината 2019. Наградата е присъдена за иновативна комплексна инженерна инсталация за структурни и енергийни трансформации на минерална вода, която се използва като питейна, а също и за пасивна климатизация – охлаждане и отопление. Инсталацията се намира в жилищен комплекс от закрит тип Варна Сити парк юг. Осигурява чиста от химикали и хлор гореща и студена вода за целия комплекс, посредством сондаж с геотермална минерална вода. Озонираната минерална вода e без наличие на хлор и сероводород, годна за ежедневна продължителна консумация при нулев риск за човешкото здраве.

От началото на 2020 г. проф. Жеко Ганев насочи своите усилия към популяризиране на възможността чрез озон да се постигне ефективна дезинфекция и елиминиране на бактерии и вируси, включително и COVID-19. През последните месеци проф. Ганев и екипът му създадоха и изработиха няколко модела на анионните озонизатори, които могат да се използват за дезинфекция на въздух в различни по големина помещения и на открити площи, а също и за пълно обеззаразяване на вода.

Проф. Жеко Ганев предлага и технология за производство на зелена енергия от въглищните централи, намиращи се на територията на област Стара Загора. Създаден е работещ прототип на инсталация, чрез която е възможно термично разлагане на лигнитните въглища чрез вакуумна високотемпературна пиролиза. При процеса чрез катализатор и плазмени реакции се получава метан. Технологията е икономически изгодна и е в процес на проучване и внедряване от страна на ТЕЦ Марица-изток 2.

Проф. Жеко Ганев е член на Търговско-промишлена палата – Стара Загора и завежда сектор Иновации.

Уважаеми господин Тодоров,

Всяко от научните достижения и разработки на проф. Жеко Ганев е насочено към решаване на значим социален или икономически проблем и всяко от тях има приложение в практиката. Голяма част от тези научни открития и разработки са доказали своята ефективност и са част от работещи модели на много места в България и по света и са признати от научната общност.

Това ни дава самочувствие да предложим проф. Жеко Ганев за наградата „Стара Загора“ през 2020 г. в направление „Наука и образование“.

Ние се гордеем с нашия съгражданин проф. Ж еко Г анев. Изразяваме надеждата с и, че Община Стара Загора, чрез тази награда, ще му отдаде заслужено признание, ще го насърчи допълнително и ще допринесе за популяризиране на научната му дейност, помагаща за решаване на изключително важни социални и икономически проблеми.

С уважение,

ОЛЕГ СТОИЛОВ

Председател на Управителния съвет

на Търговско-промишлена палата –

Стара Загора