И в Детска градина „Светлина“ учат дистанционно

В периода 19.07.2019-26.07.2019 година ДГ”Светлина” реализира проект мобилност по програма Еразъм + KA1.

Преподавателят от „Светлина” Рая Енчева участва в курс: “Творчеството в преподаването и ученето чрез ИКТ(Информационни и комуникационни технологии : цифровата класна стая”. Обучението се проведе в Испания, в град Алкала де Енарес.  Целта на курса бе да даде възможност на участниците да използват ИКТ инструменти чрез Web 2.0, Социални мрежи, и различни платформи, като Blogging, Edmodo и други с дидактическа перспектива.

„По време на обучението ми там не си давах ясна сметка колко необходими ще ми бъдат тези знания след време.” – разказва Рая Енчева. „Курсът беше изцяло с практическа насоченост. Моят проект се състоя в това  да създам уебсайт на институцията, в която работя, като използвам приложението  Weebly . Сайтът може  да бъде намерен на следния интернет адрес: https://svetlina123.weebly.com/

Наученото там представих пред широка аудитория в Стара Загора – директори и колеги.

Днес тези знания за мен са безценни, защото те ми дават възможността да обучавам децата дистанционно чрез игра, заедно с моята колежка Мария Кузманова. Възпитателният ни процес и потокът от дейности е винаги „облечен“ в играта. Играта развива, възпитава, обучава и има интегративна функция. За нас е важно детето да усвоява знанията и да формира уменията си на основата на „учене чрез правене“ и „учене чрез преживяване“.

Веднага след обявяването на извънредното положение Рая Енчева и директорът на детската градина Йоанна Димитрова обсъждат възможностите за прилагане на ИКТ инструментите в дистанционното ни обучение. Избират различни платформи, които дават възможност на децата да затвърдяват знанията си по различните образователни направления, играейки. „Днес децата с удоволствие учат и се забавляват с материалите, които качваме и създаваме в различните платформи в интернет – Kahoot, YouTube, iMovie и jigsawplanet.” – казва Рая Енчева.

Ето част от игрите, с които децата от група „Усмивки“ се забавляват.

https://kahoot.it/challenge/dcc6ff75-ff23-4272-95cf-9b2794df4272_1588237898686

https://kahoot.it/challenge/dcc6ff75-ff23-4272-95cf-9b2794df4272_1588238088044