Номинации за Награда „Стара Загора“ – Иван Поров

До определения срок 15 април 2020 г. до кмета на Община Стара Загора са постъпили 11 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2020 година. С нея се удостояват граждани и колективи с високи художествено-творчески постижения в духовния живот , в областта на образованието и науката в Общината. Отличията са в две направления – „Наука и образование“ и „Култура и изкуство“.

Редколегията на сайта „Dolap.bg ще публикува последователно, без редакторска намеса, направените предложения.

В направление „Култура и изкуство“ за колективна награда са номинирани:

Държавна опера – Стара Загора за абсолютната премиера за България и на Балканите на операта „Африканката” от Джакомо Майербер, постановка на Държавна опера-Стара Загора и Дойче Опер-Берлин.

Народно читалище „Родина 1860“ във връзка със 160-та годишнина от основаването му, като родоначалник на музикалната и театрална традиция на Стара Загора и нейното съхранение и развитие.

В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда са номинирани:

Беса Лугичи за ролята й на Инес в операта „Африканката“ от Джакомо Майербер; Силвия Томова – художествен ръководител на балета на Държавна опера Стара Загора; Иван Матев – литературен историк и критик, директор на Музей „Литературна Стара Загора“.

Номинираните за индивидуална награда в направление „Наука и образование“ са Иван Христов Поров – старши учител по музика в ОУ „Кирил Христов“; Гено Николаев Недялков – старши учител по английски език в ОУ „Кирил Христов“; Жеко Стоянов Ганев – професор, инж. дтн, създател и ръководител на фирма „Елфи- Тех“ ООД, електрохимични интегрирани технологии; Живка Стойчева – старши учител по информатика в ППМГ „Гео Милев“; Майя Христова Найденова – старши учител по химия и опазване на околната среда в ППМГ „Гео Милев“; Доц. д-р Алексей Стоев, директор на Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ Стара Загора и директор на филиала на Института за космически изследвания и технологии при БАН.

Отличията се връчват по повод 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

До

г-н Живко ТОДОРОВ

кмет на Община Стара Загора

ОТНОСНО: Предложение на Педагогическия съвет на ОУ „Кирил Христов“ Стара Загора за присъждане на награда „Стара Загора“ на Иван Христов Поров в направление „Наука и образование.

Мотиви за номинацията на г-н Иван Христов Поров:

Името Иван Поров е добре познато в гр. Стара Загора – дългогодишен учител, диригент и синдикален деец, със заслуги и трайни следи в образованието, науката и културата.

Г-н Поров е старши учител по музика в ОУ „Кирил Христов”още от създаването му. Завършил е музикална педагогика във ВМПИ в гр. Пловдив и следдипломна специализация в СУ „Св. Климент Охридски”. Има III-та професионално- квалификационна степен и 4 обучителни курса за придобиване на кредити.

В работата си г-н Поров е всеотдаен и отговорен, използва иновативни методи на обучение и съвременни технологии. Всяка година в кабинета по музика се провежда коледно тържество, на което често присъстват изявени певци и композитори: народни и оперни изпълнители, артисти -инструменталисти от ансамбъл „Загоре”, английският продуцент и композитор Пол Акърли и др.

Вълнуващи за ученици и гости са и откритите уроци за бележити годишнини от българската история и култура. Традиционни са и коледарските групи, които г-н Поров подготвя за радост на учителите, чиито домове те посещават.

Всяка година хор „Кирил Христов”, създаден от г-н Поров, участва във фестивала за възрожденски и патриотични песни в град Клисура „Топчето пукна” и е отличаван с плакети на Министерството на културата и грамоти от кмета на гр. Клисура. Първи и специални награди е печелил хор „Кирил Христов” и от конкурсите „Жълт банан”и „Вашият шанс е песента”.Участвал е във фестивала „Не на дрогата”, в общински и регионални коледни и новогодишни тържества, ежегодното откриване на новата учебна година и много други прояви.

Освен с преподавателска дейност г-н Поров се занимава с краеведчески изследвания. Участвал е в национална конференция с проучването си за карнавалните игри в град Павел баня. Има публикации и за празнични обичаи в този край на България. Той е автор на 5 песни за Национално помагало по безопасност на движението, издателство ДИДАСКО. Написал е музиката към две театрални постановки на детския театър към Центъра за работа с деца в гр. Стара Загора.

За активната си творческа дейност г-н Поров е получавал важни награди и отличия – националната награда „Неофит Рилски”, специалната награда от конкурса „Учител на годината 2011”, почетен медал от Съюза на народните читалища в България, грамота от СУ „Св. Климент Охридски”2019 г. за принос в организацията на квалификационните обучения за придобиване на професионално-квалификационни степени.

Като ръководител на областния съвет на СБУ в гр.Стара Загора, г-н Поров осъществява политиката на СБУ за устойчиво развитие на образователната система, за издигане престижа на учителската професия, за по-добро заплащане на труда на учителите,за защита на трудовоправните и социалноикономическите им интереси.

Съчетаването на трите дейности – учител, ръководител на хор и синдикалист, според г-н Поров го обогатява и амбицира да бъде още по-полезен на обществото и бъдещето на страната ни.

Номинацията на Иван Поров за високата награда „Стара Загора” е признание за постигнатите от него професионални успехи, всеотдайност и чувство за дълг към младите хора в България.

Предложението е разгледано на заседание на Педагогически съвет.

Директор Господин Балъкчиев