ПОЗИЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИ КЛУБ ЛИПА ЗА ОТВАРЯНЕ ДОСТЪПА ДО ПРИРОДАТА И НАМАЛЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА НА БИЗНЕСА ПРИ СПАЗВАНЕ НА РАЗУМНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Ние, от Граждански клуб ЛИПА вярваме, че Стара Загора, както много пъти се е възраждала назад във времето, така и сега, с общи усилия ще може да се възстанови бързо към нормален ритъм на социален живот и икономическа активност. Убедени сме, че затова ще помага 8-хилядолетната ни история, заветите на великия ни съгражданин Митрополит Методий Кусев, както и на много други бележити старозагорци.

В стремежа си да сме полезни на нашето общество, през последните седмици организирахме и участвахме в много дарителски акции в подкрепа на медицински заведения и на нуждаещи се граждани, което ще продължаваме да правим. Същевременно си даваме сметка, че по-важно е да се организира живота на хората и работата на бизнеса така, че те да се нуждаят по-малко от подпомагане.

Убедени сме, че природата е най-силният фактор за укрепване на човешкия имунитет, за добро физическо и психическо здраве. Тя е и най-доброто антивирусно средство. Затова призоваваме за възможно бързо възстановяване правото на достъп на всички граждани до паркове, градини и горски площи, при интелигентно спазване на изискванията за физическо дистанциране. Подкрепяме идеите за първоначално въвеждане на еднопосочно движение в по-големите паркове, като Аязмото и сме готови да съдействаме за такава организация в парк Загорка.

Смятаме, че ограниченията за бизнеса също трябва да започнат да се редуцират, като се подхожда интелигентно и диференцирано, така че да се поощрява работата на предприятията и обектите, които прилагат ефективни противоепидемични мерки и гарантират устойчивото им спазване. Също така смятаме, че трябва да се облекчи достъпа на работещите до обектите и предприятията, извън временните КПП, както и за дейности в селското стопанство, в това число и достъпа на хора до селата, където са им личните стопанства.

Изключително важно според нас, е развитието на мрежата от ефективни национални и местни мерки в подкрепа на гражданите и секторите, засегнати от кризата, за да може животът в града ни и в страната да се възстанови максимално бързо.

27.04.2020 г.
ГРАЖДАНСКИ КЛУБ ЛИПА