Номинации за Награда „Стара Загора“ – Иван Матев

До определения срок 15 април 2020 г. до кмета на Община Стара Загора са постъпили 11 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2020 година. С нея се удостояват граждани и колективи с високи художествено-творчески постижения в духовния живот , в областта на образованието и науката в Общината. Отличията са в две направления – „Наука и

образование“ и „Култура и изкуство“.

Редколегията на сайта „Dolap.bg ще публикува последователно, без редакторска намеса, направените предложения.

В направление „Култура и изкуство“ за колективна награда са номинирани:

Държавна опера – Стара Загора за абсолютната премиера за България и на Балканите на операта „Африканката” от Джакомо Майербер, постановка на Държавна опера-Стара Загора и Дойче Опер-Берлин.

Народно читалище „Родина 1860“ във връзка със 160-та годишнина от основаването му, като родоначалник на музикалната и театрална традиция на Стара Загора и нейното съхранение и развитие.

В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда са номинирани:

Беса Лугичи за ролята й на Инес в операта „Африканката“ от Джакомо Майербер; Силвия Томова – художествен ръководител на балета на Държавна опера Стара Загора; Иван Матев – литературен историк и критик, директор на Музей „Литературна Стара Загора“.

Номинираните за индивидуална награда в направление „Наука и образование“ са Иван Христов Поров – старши учител по музика в ОУ „Кирил Христов“; Гено Николаев Недялков – старши учител по английски език в ОУ „Кирил Христов“; Жеко Стоянов Ганев – професор, инж. дтн, създател и ръководител на фирма „Елфи- Тех“ ООД, електрохимични интегрирани технологии; Живка Стойчева – старши учител по информатика в ППМГ „Гео Милев“; Майя Христова Найденова – старши учител по химия и опазване на околната среда в ППМГ „Гео Милев“; Доц. д-р Алексей Стоев, директор на Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ Стара Загора и директор на филиала на Института за космически изследвания и технологии при БАН.

Отличията се връчват по повод 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

ДО
ЖИВКО ТОДОРОВ
КМЕТ
НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Относно: Номинация на Редколегията на сайта за литература, култура и образование Dolap.BG за присъждане на индивидуална награда „Стара Загора“ на литературния историк и критик Иван Александров Матев, директор на Музей „Литературна Стара Загора“, за особено големите му заслуги за опазване в продължение на близо 30 години на фонда на институцията, пренасянето и аранжирането му в новооткритата база  на ул. „Димитър Наумов“.

Уважаеми г-н Тодоров,

Новата експозиция на Музей „Литературна Стара Загора“ се откри на 25 октомври 2019 г. Близо 80 000 фондови единици са изложени в помещението, в това число и около 100 оригинални платна. Всички те са старателно пренесени и подредени под ръководството и личното, всеотдайно, денонощно участие на директора Иван Матев. Постигнато е отлично пространствено решение за разположението и ползването на отделните експонати в залата. Подреждането на експозиционната площ е съобразено с наличните възможности и особености. Показани са основните писатели, поети, литературни творци и преводачи, които са работили в Стара Загора от 60-те години на ХІХ в. до 70-те години на ХХ век.

В научни изследвания и разработки Иван Матев е представил над 120 писатели и поети, с голем принос в областта на българската национална литература. Същевременно може да се каже, че те са създали позиция и в европейското духовно пространство. Музей „Литературна Стара Загора“ дава достатъчно добра представа за включването на българската и конкретно на старозагорската литература и старозагорския издателски процес в така наречената европейска литературна конвенция.

Експозицията е разположена в 220 витрини. Обстойно са представени 18 крупни автори, които създават структурен облик на периода на символиститие, диаболистите, философската драматична линия в поезията, с родоначалник Веселин Ханчев. Междинно са включени още близо 70 автори от Анастасия Тошева от 1837 г. до Павел Матев, а от новото поколение досега са още 50.

„Литературна Стара Загора“ е музей на литературата на града в период от 200 години. Реализираната философия на г-н Матев е освен да се покажат личностите, с техните крупни оригинални, дори екстравагантни и всякакви изяви и одухотворени инвенции, но и развоят  на литературния процес, взаимоотношенията, книжовното богатство и пълната дифузия между авторите и регистрациите на литературния процес.

Неоценима е ролята на Иван Матев като литературен изследовател и критик. Негови задълбочени трудове са за Даскал Петър Иванов, Митрополит Методий Кусев, Георги Райчев, Николай Лилиев, Димитър Подвързачов,  Карл Гюрчев, Павел Матев и Янко Димов, Кирил Христов, Веселин Ханчев, Константин Колев, проф. Боню Ангелов и пр. и пр. Готови за печат са 20 книги, които съдържат изследванията и статиите на литературния критик за старозагорските автори.

След три десетилетия, с огромния принос на Иван Матев, духовните пазители на хилядолетния град, намериха отново своя дом. Литературната памет и слава на Стара Загора е съхранена и за бъдното.

***

Иван Александров Матев е роден на 5 октомври 1948 г. в Стара Загора. Средното си образование завършва в Механотехникума в родния си град, а висше – през 1971 г. специалност „Българска филология и история“ във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“. През 1984 г. е стипендиант в Центъра за връзки и изучаване на Европа в Рим, където специализира културология. Работил е като уредник в отдел „Античност и средновековие“ в Старозагорския исторически музей, редактор в отдел „Изкуство и култура“ в Старозагорския окръжен вестник „Септември“, директор на музей „Литературна Стара Загора“. Член е на Съюза на учените в България, на Българското историческо дружество, на Международната научна асоциация „Извори на християнството“ в Лион, Франция, на разширения състав на Международната редколегия на Кирило-Методиевия вестник „За буквите- О“писменехъ“, в съставителския съвет и редколегията на многотомната културологична поредица „Казанлък в миналото и днес“ и мн.др. Поддържа творчески контакти с редица международни и национални научни институции, каквито са Центърът за връзки и изучаване на Европа в Рим, Кралските академии на науките в Дъблин, Ирландия, Църковният институт „Извори на християнството“ в Лион, Франция, Американският институт за класически изследвания „Генадион“ в Атина и мн.др. Негови оригинални приноси, значителна част от които монографични, могат да се проследят в престижни академични, университетски, музейни, сборници и други специализирани издания. Над 1100 са научните му статии и изследвания, по-голямата част от които са посветени на поетите и писателите на Стара Загора.

За DOLAP.BG

Главен редактор:

Уляна КЬОСЕВА

13 април 2020 г.

Стара Загора