ДИПКУ – Стара Загора организира пети безплатен уебинар в подкрепа на българските училища

БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР: ОПИТЪТ НА УЧИЛИЩНИ ПСИХОЛОЗИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ ПРИ РАБОТА В ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

ОПИТЪТ НА УЧИЛИЩНИ ПСИХОЛОЗИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ ПРИ РАБОТА В ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Безплатен уебинар за педагогически специалисти

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет (ДИПКУ) – Стара Загора и Регионално управление на образованието – Стара Загора представят пети безплатен уебинар в подкрепа на българските училища.

В уебинара педагогически съветници и училищни психолози ще споделят опит от работата си с ученици, учители и родители в условията на извънредно положение.

Основни теми:

откриване на гореща телефонна линия за ученици, учители и родители на територията на област Стара Загора;

организация на работата на училищните психолози и педагогически съветници – проблеми, предизвикателства и възможности.

В уебинара ще участват:

Кузман Кузманов – старши експерт в РУО – Стара Загора;

Пламен Димитров – директор на РЦПППО – Стара Загора;

Петя Илиева – педагогически съветник в СУ „Максим Горги“ – Стара Загора;

Красимира Колева – училищен психолог в СУ „Максим Горги“ – Стара Загора.

Петя Глътникова – педагогически съветник в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора;

Радка Радева – училищен психолог в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора.

 

Начало на уебинара: 28 април 2020 г. (вторник) от 13.00 ч.

Продължителност: 1 час и 30 минути

Необходимо е предварително да бъде заявено участие си в уебинара.

Регистрацията и участието са напълно безплатни.

ДИПКУ – Стара Загора: „Ако сте готови да споделите опита си в електронното обучение на ученици, пишете на dipku_sz@abv.bg или се свържете с ас. д-р Дончо Донев на 088 716 0565.

Вярваме, че заедно можем да се справим в необичайната ситуация и да излезем от нея по-добри специалисти и хора.“

Повече информация може да бъде намерена на сайта на ДИПКУ – Стара Загора – http://www.dipku-sz.net/bezplaten-uebinar-opitt-na-uchilishchni-psiholozi-i-pedagogicheski-svetnici-pri-rabota-v-izvnredno