Представяме Ви предложенията за присъждане на колективната и индивидуална награда „Стара Загора“ за 2020 г.

До определения срок 15 април 2020 г. до кмета на Община Стара Загора са постъпили 11 предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2020 година. С нея се удостояват граждани и колективи с високи художествено-творчески постижения в духовния живот , в областта на образованието и науката в Общината. Отличията са в две направления – „Наука и

образование“ и „Култура и изкуство“.

Редколегията на сайта „Dolap.bg ще публикува последователно, без редакторска намеса, направените предложения.

В направление „Култура и изкуство“ за колективна награда са номинирани:

Държавна опера – Стара Загора за абсолютната премиера за България и на Балканите на операта „Африканката” от Джакомо Майербер, постановка на Държавна опера-Стара Загора и Дойче Опер-Берлин.

Народно читалище „Родина 1860“ във връзка със 160-та годишнина от основаването му, като родоначалник на музикалната и театрална традиция на Стара Загора и нейното съхранение и развитие.

В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда са номинирани:

Беса Лугичи за ролята й на Инес в операта „Африканката“ от Джакомо Майербер; Силвия Томова – художествен ръководител на балета на Държавна опера Стара Загора; Иван Матев – литературен историк и критик, директор на Музей „Литературна Стара Загора“.

Номинираните за индивидуална награда в направление „Наука и

образование“ са Иван Христов Поров – старши учител по музика в ОУ „Кирил Христов“; Гено Николаев Недялков – старши учител по английски език в ОУ „Кирил Христов“; Жеко Стоянов Ганев – професор, инж. дтн, създател и ръководител на фирма „Елфи- Тех“ ООД, електрохимични интегрирани технологии; Живка Стойчева – старши учител по информатика в ППМГ „Гео Милев“; Майя Христова Найденова – старши учител по химия и опазване на околната среда в ППМГ „Гео Милев“; Доц. д-р Алексей Стоев, директор на Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ Стара Загора и директор на филиала на Института за космически изследвания и технологии при БАН.

Отличията се връчват по повод 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

ДО

ЖИВКО ТОДОРОВ

КМЕТ НА

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За удостояване с КОЛЕКТИВНАТА НАГРАДА „СТАРА ЗАГОРА“

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РОДИНА 1860“,

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 160-та ГОДИШНИНА ОТ ОСНОВАВАНЕТО МУ,

КАТО РОДОНАЧАЛНИК НА МУЗИКАЛНАТА И ТЕАТРАЛНА ТРАДИЦИЯ НА СТАРА ЗАГОРА И НЕЙНОТО СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ;

КАТО ПРИЯТЕЛ И ВЪЗПИТАТЕЛ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА НА СТАРА ЗАГОРА И

ЗА АКТИВНО ПРИСЪСТВИЕ В КУЛТУРНИЯ И ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ

Уважаеми госпожи и господа,

На 25 март 2020 година Народно читалище „Родина-1860“, Стара Загора навърши 160 години от своето създаване. Към настоящия момент то е най-голямото читалище в България.

С историята и дейността на читалище „Родина“ са свързани създаването и развитието на Драматичен театър „Гео Милев“, на първата извънстолична опера – Държавна опера Стара Загора, на Регионалния исторически музей, на Художествената галерия, на Кукления театър, на Дружеството на писателите в града ни и други творчески професионални и непрофесионални изкуства и сфери. През всички тези години Читалище „Родина” е било факлата, от която са се разгоряли първоначално любителските, а впоследствие и професионалните изкуства в Стара Загора.

Понастоящем дейността на читалището е насочена към развитие и обогатяване на културния живот на Стара Загора и региона. Със своята дейност то се стреми да съхрани и обогати българските народни традиции и обичаи, да бъде средище на духовен живот и материална култура. Да събужда и поддържа интерес към знанието, да приобщава преди всичко децата и младите хора към ценностите и постиженията на българската и световна наука, изкуство и култура, да стимулира и подпомага млади дарования.

Народно читалище „Родина-1860“ вече 160 години продължава да се води от идеите, заложени от основоположниците си – будни млади хора за времето си. Основната причина, поради която читалищата са устояли на проверката на времето е, че са се адаптирали към нуждите на общността. В днешния модерен век на дигитализация и специализация, съхраняването на традициите и създаването на нови е голямо предизвикателство. НЧ „Родина“ многократно е доказвало, че владее това и успешно поддържа и обновява класически и интересни форми, състави и инициативи. Остарелите форми следва да бъдат съживени, подмладени и предадени за следващите поколения, които вече говорят на друг език. Именно тази трансформираща роля е на читалище „Родина”. То запазва своя традиционен облик по нов, модерен начин и адаптиран към нуждите на съвремието. Осъществява пълноценна социална и образователна дейност, спомага развитието и изявата на творческите способности на младото, а и на зрялото поколение, възпитава и осигурява достъп до информация.

През всички години читалището продължава да търси и намира най-добрият начин да бъде в полза на общността и нуждите й, като се развива и обновява постоянно и търси нови адекватни форми за изява. Днес в НЧ „Родина-1860“ работят: Библиотека „Родина“, Езикова школа, Музикална школа и Школа за изобразителни изкуства, както и 17 непрофесионални формирования: 8 любителски състава, 7 клуба и 2 работилници: Смесен хор „Родина“, Младежка театрална студия „Сцена 99“, Вокална студия „Усмивки“ с 4 възрастови формации, Детско-юношески народен хор „Жарава“, Театрална студия за юноши „Фантазио“, Школа за класически танци, Школа за възрастни „Балет 20+“, Детско-юношески танцов състав „Загорци“ с 3 възрастови формации, Клуб „Млад писател“, Детско куклено-театрално студио „Слънчице“, Клуб за български народни танци „Загорци“, Детски клуб „Приятели на книгата“, Клуб „Сахаджа йога“, Хатха йога клуб „Сантоша“, Клуб на доброволеца към библиотеката, член на НАРД, Клуб „Хармония“, Училище за здравословна кулинария EVIAs Kitchen и Веган кулинарна творилница с Дари. По мащаб на дейност и разнообразие от услуги и възможности Читалището е като своеобразен културен институт, обслужващ нуждите на старозагорци от 5 до 85 години. Уверени сме, че в читалище „Родина“ всеки може да намери подкрепа и съмишленици!

През цялата 2020 г. Народно читалище „Родина“ празнува своята 160-годишнина. Мотото на целогодишната програма е „Новаторство в традицията“. И макар част от културните прояви и инициативи да отпаднаха във връзка с извънредното положение, постоянни остават творческата енергия и целенасочен труд, с които всички работещи в читалището достойно защитават името му на признат образец за дейност в цяла България. За многолетното си съществуване, Читалище „Родина” се е убедило: Изкуството и знанието са вечни и никакви събития и обстоятелства не биха заличили дирята им и осъзнатото желание на хората да се докоснат до тях!

На основание на по-горе изложеното смятаме, че Народно читалище „Родина 1860“ е достойно да му бъде присъдена колективната награда „Стара Загора“, за цялостното му присъствие в обществения и културен живот на Стара Загора, като притегателен център за знание и творчество не само за младите старозагорци, но и за цялата общност.

Инициативен комитет