Развитието на населените места и общините в област Стара Загора – с поглед след 2020г. дебатираха икономически специалисти от Тракийски университет

На 23 април 2020 г. Катедра „Регионално развитие“  и Центърът за регионално развитие към Стопански факултет на Тракийски университет проведоха дистанционно кръгла маса на тема: „Развитието на населените места и общините в област Стара Загора – с поглед след 2020 г.“

Тя е насочена към всички администрации на общини и населени места. Те получиха на служебните си пощи Сборник с презентации от различни лектори-специалисти в областта на икономиката и местното развитие.

Целта е да се поставят на дневен ред въпроси от обществена значимост, свързани с местното и регионално развитие в област Стара Загора, имайки предвид, че стоим на прага на нов програмен период и то в усложнената ситуация заради пандемията, заяви ръководителят на катедра „Регионално развитие“ проф. Юлияна Яркова.

Сборникът с презентации включва актуални експертни съвети, свързани с перспективите за местното развитие след 2020 г.:

1. Социално-икономически профил на общините от област Стара Загора. Лектор: проф. д-р Юлияна Яркова, Ръководител катедра „Регионално развитие“, Стопански факултет, Тракийски университет

2. Предизвикателства пред развитието на общините и населените места след 2020 г. Ролята на НСОРБ. Лектор: Силвия Георгиева, Изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Р България (НСОРБ)

3. Административно деление и предизвикателства пред общините след пандемията Covid-19. Лектор: Даниела Ушатова, Ръководител екип “Местни политики и финанси”, НСОРБ и докторант в катедра „Регионално развитие“, Стопански факултет, Тракийски университет

4. Проблеми при изпълнение на възложени ангажименти по Закона за местните данъци и такси от 2019 г. Лектор: Надя Василева Каратова, Заместник кмет, община Кюстендил и докторант в катедра „Регионално развитие“, Стопански факултет, Тракийски университет

5. Информационна и мрежова  сигурност. Мерки за защита. Лектор: Анастасия Гидикова – Директор на „Информационно обслужване“ АД-клон Стара Загора

Администрациите от област Стара Загора ще имат възможност за обратна връзка и да получат компетентни съвети от икономически експерти за справяне със съответните проблеми и казуси, които са възникнали по време на извънредното положение и подготовката за програмен период 2021-2027.

Надя Лилова