15 от явилите се на предварителния онлайн кандидатстудентски изпит по биология не са допуснати до оценяване

15 от явилите се на предварителния онлайн кандидатстудентски изпит по биология не са допуснати до оценяване

 15 от явилите се на предварителния онлайн кандидатстудентски изпит по биология не са допуснати до оценяване – при по-голямата част от тях е прекъснато видеонаблюдението, тъй като уеб камерата им е спряла, по неясни за учебното заведение причини.

Да бъдат в постоянна видео връзка с квесторите е едно от условията за допускане до оценяване при онлайн изпитите, като по този начин се изключва една част от опитите за манипулация и преписване.

14 от 362-ма кандидат-студенти са получили отлична оценка на предварителния онлайн кандидатстудентски изпит по биология, 46 са с много добър успех, 109 с добър, 76 със среден и 116 са със слаби оценки.

Предварителните онлайн кандидатстудентски изпити в Тракийски университет продължават.