На 21 април 2020 г. ще бъдат публикувани Наредбата и графиците за прием на първокласниците в училищата на Община Стара Загора

На 21 април 2020 г. Община Стара Загора ще публикува Наредбата и графиците за прием на първокласниците за учебната 2020/2021 г. Това съобщи за Dolap.bg ресорният зам.кметът по образованието Иванка Сотирова.

За четвърта поредна година ще бъде приложено електронното записване. Това се оказа най-добре работещият вариант. По този начин по-справедливо се разпределят учениците по всички училища. Районирането следва принципа на гласоподавателите.

На проведената на 30 март 2020 г. сесия, Общинският съвет Стара Загора прие единодушно предложената Наредба за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора. Тя урежда организацията и реда на прием на ученици – дневна форма на обучение в първи клас в общинските училища на територията на Общината. Наредбата се прилага при определяне на броя на паралелките и броя на местата в тях ,съгласно нормативните изисквания; Регистриране за участие в класиране; Съставяне на график на дейностите; Класиране на учениците по определени критерии; Записване на учениците, класиране за прием в съответното училище. Това значи, че Наредбата вече е легитимна и добре работеща.

По данни на ГРАО новите най-малки ученици в общината са 1300. Те са с около 50 по-малко в сравнение с предходната година.

Други години електронната система за записване на децата е отваряна в началото на месец май. Предвид извънредното положение, ще се наложи това да стане по- късно. Първото класиране винаги е обявявано в първите дни на м. юни. Вероятно и това ще се забави. За сметка на това ще се намали скрокът между отделните класации.

Родителите на първокласниците трябва да бъдат спокойни. За всички деца има достатъчно училища, класове и първокласни преподаватели. За малките ученици има осигурени занимални, целодневно обучение при желание и пр. Те са само на едносменен режим, на какъвто вече са почти всички старозагорски училища.

Целта сега е всички поживо поздраво да преминем през извънредното положение.

Росица Ранчева