Виртуален кабинет за безплатни психологически консултации разкриват в Стара Загора

От 15 април 2020 г. Община Стара Загора, съвместно с Международен младежки център и „Зонта клуб – Стара Загора“разкриват виртуален психологически кабинет в подкрепа на жителите на общината.

В него трима водещи специалисти – Яна Христова, Здравко Тенев и Таньо Тенев- всеки ден по предварително изработен график, ще са на разположение за всякакви въпроси и съвети, свързани с кризата, социалната изолация и пандемията от коронавируса.

Опитът сочи, че професионалните съвети на специалистите помагат на човек да преодолее по-лесно затрудненията при справянето с определена ситуация, чрез споделяне на своите притеснения и безпокойство.

Консултациите ще бъдат безплатни и конфиденциални и ще се провеждат чрез разговор по телефона или в специално създадена чат линия във фейсбук страницата https://www.facebook.com/KonsultaciiStaraZagora .

На телефон 0885 456 553 психологът Яна Христова ще провежда психологически консултации и кризисни интервенции всяка сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч. и в петък от 09:00 ч. до 12:00 ч.

Психологът Здравко Тенев ще подкрепя нуждаещите се, като отговаря на телефон 0884 411 348 всеки понеделник от 15:00 ч. до 17:00 ч и в неделя от 09:00 ч до 12:00 ч.

В онлайн психологически консултации ще се включи специалистът Таньо Танев, който ще помага всеки ден от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Павлина Дудева