Предизвикателството за дистанционно обучение във Второ Основно училище – ПРИЕТО!

Днес, в първия ден на Страстната седмица 9 ученика на Второ основно училище „Петко Рачов Славейков” получиха лаптопи и компютърни конфигурации – дарение.

Повече за прекрасния жест и за провеждащото се вече почти месец дистанционно обучение разказва Милена Желязкова, директор на училището.

„ Всички 69 учители във Второ основно училище „П.Р.Славейков” имат създадени виртуални класни стаи, работят в Google Clasroom. Някои работят асинхронно, а повечето от тях – синхронно. Всички 906 ученици имат създадени служебни акаунти и работят електронно от разстояние.

Връзката с родителите е постоянна, а не формална. Заедно с психолозите в училище са предложени анкети към родителите, учениците и учителите с цел проследяване на мнението, препоръките и резултатите от дистанционното обучение.

Домашните работи, които се дават от учителите, са съобразени с реалната образователна ситуация като брой, обем и съдържание.

Аз като директор имам възможността да наблюдавам от разстояние с видеовръзка реален учебен час съгласно седмичното разписание. Видях проява на изключително старание, умения и ангажираност на учениците.

Всички ученици разполагат със собствени електронни устройства. За тези деца, които по някаква разбираема причина не разполагат, с по-труден статус в семейството, с един родител, три или повече деца в семейството, бяха осигурени 9 лаптопи и компютърни конфигурации от Радостин Танев, народен представител и Николай Диков, общински съветник и председател на съвета на директорите в „Мини Марица Изток” ЕАД.”

 

Повече за дистанционното обучение, което се провежда във Второ основно училище, разказва Владимир Илиев, преподавател и ръководител на направление „ИКТ” в школото. Той не само преподава, но и изключително много помага на колегите си в предизвикателството за този нетипичен за всички начин на обучение. Владимир Илиев е пряк наставник и вдъхновител на много малки славейковци, които завоюват призови места в национални конкурси с презентациите си, с уменията си за работа с компютри.

„От 16 март в България започна обучението в дистанционна форма. Това беше изпитание за цялата образователна система и, разбира се, за нашето училище.

За щастие ние бяхме подготвени.

Второ ОУ е първото в Стара Загора, което въведе образователната платформа G Suite for Education, а електронният дневник на Школо ползваме уверено, без успоредна книжна документация.

Благодарение на решителните и навременни действия на директора на училището, образователният процес бе пренесен във виртуалното пространство и отговори на всички изисквания на МОН от самото начало.

Екипът от специалисти по ИТ имахме за задача в извънредно кратък срок да приведем тази трансформация в действие. Не крия, твърде отговорна и стресова задача, най-вече заради неизвестността, какви перипетии може да срещнем. Прилагахме на практика много неща за първи път. Трябваше да подготвим колектива дистанционно и да създадем атмосфера на спокойствие в една извънредна ситуация. На учениците също трябваше да се предоставят условия да участват в дистанционното обучение с минимум усилия от тяхна страна.

В началото колегите имаха свободата да използват електронни платформи, според предпочитанията им. Тази свобода и използването на познати онлайн инструменти трябваше да даде спокойствие и на учениците. Приятно изненадах бях да науча, че се използват разнообразни образователни ресурси, отговарящи до голяма степен на очакванията за интересно и интерактивно обучение в електронна среда. Зад всичко това се крие неуморната работа на педагози, чиято креативност и ентусиазъм позволиха да се реализират редица добри практики.

Към днешна дата всички колеги използват G Suite for Education. Това е образователен пакет от приложения, специализирани в различни направления: Google Classroom – виртуална класна стая, Google Drive – място за съхранение и споделяне на файлове, Google Meet – видео конферетни връзки, Google Forms – онлайн тестове, Google Docs, Sheets, Slides – онлайн документи, таблици и презентации, GMail – ел. поща и др.

Официалният вътрешноинституционален поток на информация преминава през служебните пощи в Gmail. На учениците също са раздадени служебни акаунти, които освен, че разполагат с много екстри, спрямо обикновен акаунт в Гугъл, са с допълнителни нива на защита. Заедно с електронния дневник на Школото, учебният процес в дистанционна форма е напълно обезпечен.

G Suite for Education е втората облачна платформа, одобрена от МОН, която използваме във Второ ОУ „Петко Р. Славейков“, след Office 365. Благодарение на този опит колегите много по-лесно усвоиха G Suite for Education, който избрахме заради повечето възможности и дружелюбен интерфейс. Гугъл са световен лидер в софтуера, нека споменем само Гугъл търсачката, Гугъл карти, Гугъл преводач, YouTube, G Suite и т.н. На софтуерна система на Гугъл създадох и училищния сайт ou2sz.com, който стартира от началото на учебната година.

Извънредното положение ни позволи да погледнем на образованието под нов ъгъл, да открием нови хоризонти за неговото развитие и алтернативни форми. Училището ни е иновативно, защото не се бои да прилага съвременни информационни технологии в учебния процес. Успехът ни се дължи не на липсата на трудности, а на умението да ги преодоляваме.

Дистанционното обучение е по-близо до интересите и ежедневието на младите хора, чиято жизнена и работна среда е наситена с информационни технологии. Ангажира по-пълноценно техните сетива и желание за участие в образователния процес. Гъвкавият обучителен график в асинхронното обучение, даде възможност на учениците да управляват собственото си време.

В същото време се акумулира зрителна и обща умора от работата с електронни средства. Започна да ни липсва емоционалната и социална връзка в учебните часове и извън нея. Ученици и учители усетиха носталгията от директната комуникация. Дистанционното обучение ни даде възможност да оценим онова, което сме приемали за даденост – уюта на училището, приятелствата в него и живия контакт.

Въпреки трудностите, резултатите са обнадеждаващи. Залогът беше твърде висок – да се спаси учебната година и да се оползотвори времето прекарано в изолация. Бяхме и сме не само свидетели, но и двигатели на процеси, невиждани досега в България. Историята помни, че понякога е нужна критична ситуация, като настоящата, която да даде тласък на започнати процеси, за да продължи човечеството в своя прогрес. Електронното обучение крие голям потенциал и до голяма степен е застъпено в нашето ежедневие – с употребата на Интернет и информационни и телекомуникационни средства. Вчера гледах видеа на Кан Академия – образователна организация с идеална цел, намерила отзвук в цял свят, за пътя, който е извървяла телеграфията – от димни сигнали и морзов код, до днешните средства за предаване на информация. Имаме късмета да сме родени в най-благодатния на знание период в човешката история. Остава ни само да се възползваме от това.”

 

Как се работи дистанционно с най-малките възпитаници Рая Стефанова, начален учител. Тук припомняме, че Второ основно училище „П. Р. Славейков“ в Стара Загора е първото училище в града, което преди повече от година внедри облачната платформа на Гугъл за образование. Първият сертифициран Гугъл обучител в Стара Загора е именно Рая Стефанова.

 

„Ръководният екип на училището ни, в лицето на директора г-жа Милена Желязкова, мотивира преподавателския колектив да използва съвременни средства за обучение, давайки възможности за обучение в дигитална среда.

Работя дистанционно в Google Classroom с моите четвъртокласници. Виртуалната ни класна стая включва всички учебни предмети, които изучаваме. Включиха се и останалите колеги, които преподават в паралелката.

Работя сихронно и асинхронно. Предварително подготвям презентации, снимам видео уроци, които споделям в нашата виртуална класна стая. Поставям задачи за проекти, които лесно се реализират в дигитална среда. При синхронното обучение включвам електронните учебници, различни платформи и ресурси. Чрез пряката видеовръзка децата споделят вълненията си. Изпитваме радост, че сме заедно. Благодарение на родителите, учениците много бързо се адаптираха към новия начин на обучение!”

 

За предизвикателствата и възможностите, които те разкриват пред всички участници в процеса на дистанционното обучение още едно интересно мнение от Свилен Милчев, преподавател по Информационни технологии(ИТ) във Второ основно училище „П. Р. Славейков“ в град Стара Загора.

„Мога да споделя, че като част от екипа на училището активно участвам в процеса на дистанционно обучение. Заедно с колегите ми по ИТ – г-н Вл. Илиев, г-жа Р. Стефанова и ръководството на Второ основно училище „П. Р. Славейков“ целенасочено работихме да осигурим организационно и технологично обучението на целия колектив от обучаеми. В това число включвам и учениците и техните родители. Затова благодаря и на община „Стара Загора“, която осигури като подарък на затруднени финансово родители на наши ученици. Те получиха 5 бр. ноутбука и 4 бр. персонални компютри. В резултат на тази подготовка, както и на вградената от години облачна платформа на Гугъл за образование – G Suite for Education училището ни излезе на ново ниво в преподаването в мрежата.

Най-важното е че платформата G Suite for Education е безплатна за държавни и общински училища. Много е важно да добавя предимства на платформата ни пред обикновените Гугъл потребители. Докато при обикновения Гугъл акаунт видеообажданията могат да включват до 10 (Gmail, G Suite Basic), но при нас е до  25 души (Business, Education). Всеки, който иска да се присъедини към групов разговор, трябва да използва Hangouts.

От дата 10.04.2020 г. важна промяна беше въведена в свързаността с линк или код за Платформата Google Meet (образователния пакет G Suite for Education) и  виртуалните стаи (Google Classroom)! В настройките на Google Classroom, автоматично беше вграден и настроен код и линк за видеоконферентна връзка между всички учители и ученици. И това е видимо на началния екран на Класната стая. Тази настройка в обикновените Google акаунти не работи, както и самата платформа Google Meet  (Гугъл срещи) не е налична.

Клиентите на обикновен Gmail акаунт, както и G – Suite Basic, Business и Enterprise НЕ трябва да използват класната стая с потребители под 13 години или в училище с ученици. Това е официалното становище на Google: Личният акаунт позволява виртуална класна стая до 100 ученици на предмет, докато колегите имат по 250 ученици; Служебните акаунти не изискват стъпки не верификация. Те са готови за ползване; Има и още предимства, които сме изброили на сайта ни.

В тесен синхрон с колегите по ИТ изработихме много ръководства – видео и текстови, за да осигурим на колегите-преподаватели и учениците достъпни знания за по-лесната им и надеждна работа с дистанционните платформи. С родителите и учениците активно работим да подпомогнем възможни текущи проблеми породени от мрежовата им свързаност и компютърната им техника. Това стана възможно да е от разстояние с помощта на безплатен софтуер за отдалечен контрол (Teamviewer). Възникнаха много проблеми със софтуера с който работят учениците от дома си. При много ученици версията на офис пакета на Майкрософт(MS) беше остаряла и се наложи да се преработят заданията в съвместими по-стари версии на пакета на MS.

Тримата с г-жа Рая Стефанова и г-жа Р. Паскалева участвахме в уебинар в Интернет пространството предоставен ни от Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет – Стара Загора и Регионално управление на образованието – Стара Загора. В  уебинара споделихме много от дейностите ни в дистанционното обучение в училището ни, като силно вярваме че със знанията и опита си, силно ще подкрепим и другите български учители и ученици.  Лично проведох и два уебинара на учители и ръководството на Второ основно училище „П. Р. Славейков“ в които продължих да представям новости и нововъведения в Гугъл платформата. Имаше и дискусия с много въпроси и отговори, неизменно изникващи в процеса на работа. В бъдеще вероятно, ще бъдат организирани периодично и последващи обучителни уебинари както и обучения от Гугъл!

Ученици и учители ежедневно започнаха да пренасят информация по предметите в които са ангажирани да участват. Платформата ни позволи да запишем и вградим огромно количество информация като видеоуроци, ел. учебници, тестове и др. документи. В крайна сметка материала по уроците се предаваше в асинхронна и синхронна форма. Много от учениците бяха впечатлени също от възможностите на платформата на Гугъл. Активно участваха във видео уроците, тестовете и задачите за самостоятелна работа.

Бих искал да кажа, че в отдалеченото мрежово обучение намерих и много методики за улесняването на преподаването в стандартни условия. И двете обучения явно си имат и добри и слаби страни. Дори статистиката показва, че учениците в момента са затрупани от много повече уроци и материали за изработване отколкото в реалната училищна среда. Може би и поради удължената изолация, почти 90% от учениците искат отново да се завърнат в училищата и сега оценят много повече живата връзка от учител към ученик!

Ще продължаваме да работим по проблемите възникващи при отдалеченото обучение, защото според проучвания повечето учители са преуморени от дистанционното преподаване. Вместо да работят по 8 часа, те работят по около 11-14 часа на ден. Надявам се, че когато отпаднат изолационните мерки и ограничения в настоящата глобална пандемия, част от дистанционното обучение ще запазим и в следващите етапи от развитието на училището ни!”

 

„Училището ни е сред  иновативните, свикнало да търси предизвикателства и да ги преодолява. Но това предизвикателство е на нов етап и за ученици, и за учители, и за родители. Истината е, че всеки беше подготвен в различна степен за тази промяна и се наложи да решаваме проблемите в движение.” – обобщава Милена Желязкова, директор на Второ основно училище „П.Р.Славейков”.

„ Един месец след това мога да кажа, че всички ние успяваме и ако мога да оценя свършеното до този момент, бих казала: Много свършена работа, много ентусиазъм, настоятелност, креативност. Пожелавам на моите колеги да продължаваме напред със същата мотивация. Само когато сме единни, ще се справим с предизвикателствата. Апелирам към тях за проявяване на търпение към деца и родители, разбиране, че трудността е за всички в тази ситуация. Да търсим начини да се развиваме и усъвършенстваме в дигиталните си умения.

И с оптимизъм и позитивизъм може да погледнем на ситуацията днес. Имаме възможност да мислим, имаме възможност да четем, да сме повече със семействата си, да бъдем малко по-смирени. Когато всичко това приключи, убедена съм, че ще има по-голяма взискателност към училището от страна на ученици и родители. Няма да ни е лесно на всички нас, защото всички ще очакват добавена стойност към достигнатото.

Пожелавам здраве на всички, да бъдем още по-мобилизирани нашия екип, да ценим времето, да се отнасяме с разбиране и благодарност към подкрепата от родителите, да поощряваме учениците. Идват светли християнски празници. Нека бъдем разумни, да пазим себе си, околните и близките си, за да имаме възможност да се радваме и изживеем следващи пролети.”

 

Долап.бг