ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е носенето на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата

Всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.). Обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване. Това важи и за места, на които се предоставят обществени услуги.

Такова нареждане издаде здравният министър със своя Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. Заповедта е в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г., включително.

Нека бъдем съзнателни и дисциплинирани граждани! Да пазим близките и себе си!

Dolap.bg