401 кандидат-студенти се явиха на онлайн предварителните кандидатстудентски изпити/тестове по биология

381 кандидат-студенти се явиха на онлайн предварителен изпит по биология и 20 на теста по биология.

Ректорът на висшето учебно заведение доц. д-р Добри Ярков се включи  непосредствено преди началото на всеки изпит във видеоконферентна връзка с кандидатите, за да ги поздрави и да им пожелае успех.

Заместник-ректорите доц. Нели Грозева и проф. Мирослав Карабалиев проведоха инструкции към кандидатите и квесторите при тегленето на изпитните варианти. На лотариен принцип кандидат-студенти избираха един от предоставените затворени пликове, както за изпита, така и за теста по биология.

Изпитът по биология беше с продължителност 3 часа, включва 90 въпроса от учебния материал от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас, като кандидат-студентите бяха разделени в два различни часови диапазона- от 08:00 часа и от 13:00 часа.

А тестът по биология, който  започна в 10 часа беше с продължителност 2 часа и включваше 50 въпроса от учебното съдържание за 9-ти и 10-ти клас.

Продължава да расте интересът към предварителните онлайн кандидатстудентски изпити в Тракийски университет сред  кандидат-студентите от  цялата страна.

Провелите се днес изпити в Тракийски университет-Стара Загора са най-мащабните неприсъствени предварителни кандидатстудентски изпити в страната.

Следващите онлайн изпити предстои да се проведат на 25-ти април.